2025 انگشتر نقره خطی عقیق حکاک فتاح خط استاد مصطفی ضرغامی مشهد متن : الهی و ربی من لی غیرک رکاب دست ساز شیرازی مهر سید ولی طول نگین 22.12 عرض نگین 18.11 میلیمتر سایز رکاب 63.5 وزن انگشتر 18.3 گرم

2023 انگشتر عقیق زرد یمنی خط فتاح حکاکی استاد مصطفی ضرغامی مشهد متن : ای درّ دریای خسروی حیدر رکاب مردانه نقره دست ساز حاج رمضان آقای مجید گنجی زنجان طول نگین 20.8 عرض نگین 15.2 میلیمتر سایز رکاب 63 وزن انگشتر 24.6 گرم

2012 انگشتر عقیق خط فتاح حکاکی استاد مصطفی ضرغامی مشهد متن : یا علی با قرینه سازی زیبا رکاب نقره دست ساز سفارشی چبچک استاد جمال مقدمی قطر نگین 17.3 ضخامت 3.9 میلیمتر سایز رکاب 62.6 وزن انگشتر 19.6 گرم

2016 انگشتر یشم مردانه خط استاد محسن ضرغامی مشهد متن : در دریای سرمد است علی رکاب نقره گلدانی دو بر شیاری استاد امین آتشباز مُهرِ شیرازی طول نگین 16.8 عرض 15.9 میلیمتر سایز رکاب 63 وزن انگشتر 16.4 گرم ******************************************************************* نوع رکاب : طرح صفوی انگشتر عقیق خطی جنس رکاب : نقره متن : […]

2015 انگشتر مردانه نقره امضای خط فتاح حکاک استاد مصطفی ضرغامی خراسان رضوی عقیق سرخ یمنی با متن : یا قمر بنی هاشم رکاب شيخ احمد مُهرِ زنجان – امیر آقای امیر گیلک طول نگين 18.5 عرض نگين 13.5 ميليمتر سايز رکاب 62.5 وزن انگشتر 19.6 گرم فروش رفته

2014 انگشتر نقره عقیق امضای حکاک م ض خط استاد محسن ضرغامی مشهد متن : سوره مبارک کوثر رکاب چیچک نقره دست ساز مُهرِ جمال – تهران طول نگین 17.3 عرض نگین 12.2 میلیمتر سایز رکاب 61.5 وزن انگشتر 16.9 گرم

2013 انگشتر مردانه در نجف حکاک خط استاد محسن ضرغامی امضای م ض متن : ومن یتق الله … رکاب نقره دست ساز مدل کمره ای استاد رضا زرگری طول نگین 21 عرض 16.9 میلیمتر سایز رکاب 65 ورن انگشتر 21.4 گرم

2011 انگشتر عقیق حکاک خط استاد محسن ضرغامی متن : صلوات محمدی ، اللهم صلعلی محمد و آل محمد رکاب نقره دست ساز حصیری طول نگین 18.1 عرض نگین 16 میلیمتر سایز رکاب 63 وزن انگشتر 19.3 گرم

2010 انگشتر مردانه عقیق حکاک خط استاد محسن ضرغامی متن : سوره مبارک کوثر رکاب دست ساز نقره چیچک استاد جمال مقدمی طول نگین 17.9 عرض نگین 14 میلیمتر سایز رکاب 62.5 وزن انگشتر 18.5 گرم

2009 انگشتر عقیق حکاکی خط استاد محسن ضرغامی خراسان رضوی مشهد متن : سوره مبارک توحید رکاب نقره دست ساز شیاری استاد امین آتش باز قطر نگین 20.4 ضخامت 5.3 میلیمتر سایز رکاب 64 وزن انگشتر 19.5 گرم

2030 انگشتر عقیق یمن خط استاد محسن ضرغامی امضای حکاک : م ض متن : یا قمر بنی هاشم رکاب عرب نقره مهر M تبریز ساخته استاد عالیقدر جناب آقای محمد مهین غفاری تبریزی طول نگین 12.9 عرض نگین 11.8 میلیمتر سایز رکاب 63.5 وزن انگشتر 29.4 گرم فروش رفته

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.