نگین انگشتر عقیق خط 8426انگشتر عقیق خط 8426کد محصول : 8426

انگشتر عقیق خط

حکاک : یس

متن : قال رسول الله نور عینی حسین منی انا من حسینی

رکاب مردانه از جنس نقره

مهر رکاب : یس – ایران

قیمت : 380.000 تومان

****************************************************************

نگین انگشتر عقیق خط 8426.1انگشتر عقیق خط 8426.1انگشتر عقیق خط

حکاک: عبد

متن : چهار سلام امام حسین (ع)

نوع رکاب : شیخ احمد

فروخته شده است

*******************************************************************

انگشتر عقیق خط 8426.2انگشتر عقیق خط 8426.2انگشتر عقیق خط

نوع رکاب : شیخ احمد

جنس رکاب : نقره

فروخته شده است

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.