نگین انگشتر یاقوت کبود رکاب فدیوم 1005انگشتر یاقوت کبود 1005کد محصول : 1005

انگشتر یاقوت کبود

رکاب از نوع دور اشکی است که در فرم مردانه و از آلیاژ فدیوم ساخته شده است

سازنده رکاب استاد اسفندیار خسروی (شاگرد حاج حسین جدی) میباشد

فروخته شده است

***************************************************************

نگین انگشتر یاقوت کبود 1005.1انگشتر یاقوت کبود 1005.1جنس رکاب : نقره

انگشتر یاقوت کبود

تراش نگین دامله میباشد

احتمالا نگین فرآوری شده و صنعتی میباشد

نوع رکاب : چهار چنگ

نظرات بسته هستند.