نگین انگشتر فیروزه نیشابور 146

نگین انگشتر فیروزه نیشابور 146

انگشتر فیروزه نیشابور 146

انگشتر فیروزه نیشابور 146

کد محصول : 146

انگشتر فیروزه نیشابور

حنس رکاب : نقره

نوع رکاب : فیلی دور چنگ

کهنه

قیمت : 620.000 تومان

فروش رفته

******************************************************************

نگین انگشتر فیروزه نیشابور 146.1

نگین انگشتر فیروزه نیشابور 146.1

انگشتر فیروزه نیشابور 146.1

انگشتر فیروزه نیشابور 146.1

انگشتر فیروزه نیشابور

نوع رکاب : شبکه ای

جنس رکاب : نقره

مهر رکاب : قم – حیدری

قیمت : فروخته شده است

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.