2423

انگشتر عقیق سوسنی خطی

متن : یا قمر بنی هاشم عباس

امضای حکاک : یاس

نگین انگشتر عقیق سوسنی خطی 2423انگشتر عقیق سوسنی خطی 2423

رکاب دستساز شبکه ساخته آقای کشوری

در جواهرکاری انگشتر از یاقوت کبود استفاده شده

فروش رفته

******************************

نگین انگشتر عقیق خطی 2423انگشتر عقیق خطی 2423

انگشتر عقیق خطی

امضای حکاک : مهر

استاد محسن سعیدی منش

رکاب شیاری نقره

متن : ولایت علی ابن ابیطالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی

فروش رفته

هنوز دیدگاهی ثبت نشده

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.