نگین انگشتر عقیق خطی 2844.1انگشتر عقیق خطی 2844نگین انگشتر عقیق خطی 2844امضای نگین انگشتر عقیق خطی 2844

2844

انگشتر عقیق خطی

حکاکی نگین این انگشتر زیبا بوده و توسط استاد میرزا صورت گرفته است

نوع رکاب : شیاری مردانه نقره

مهر رکاب : شیرازی

متن : يا کاشف الکرب عن وجه الحسين اکشف کربي بحق اخيک الحسين (حاشیه نگین)

سلام بر عباس (مرکز نگین)

فروش رفته

ترجمه ذکر شریفه : اي برطرف کننده غم و اندوه از روي حسين بحق برادرت حسين ، اندوه و مشکل من را برطرف کن

این ذکر با کرامت برای توسل به حضرت باب الحوائج سفارش شده و برای طلب برآورده شدن حاجات به کار می رود

هنوز دیدگاهی ثبت نشده

برچسب ها :
خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.