نگین انگشتر یاقوت کبود 246انگشتر یاقوت کبود 246

246

انگشتر یاقوت کبود

جنس رکاب : نقره

نوع رکاب : امیری

سازنده رکاب : استاد ابراهیمی

قیمت : فروش رفته

 

***********************************

نگین انگشتر یاقوت سرخ 246.1انگشتر یاقوت سرخ 246.1

انگشتر یاقوت سرخ 246.1

جنس رکاب : نقره

نوع رکاب : فیلی هفت چنگ

سازنده زکاب : استاد ابراهیمی

قیمت : فروش رفته

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.