کد محصول : 8216

انگشتر نقره عقیق خطی

امضای حکاک : نایب ( استاد باقری ) متن : یا قائم آل محمد

سازنده رکاب : استاد جمال مقدمی رکاب نقره چیچک با تاج پرکار

رکاب انگشتر نقره عقیق خطی 8216انگشتر نقره عقیق خطی نایب 8216انگشتر نقره عقیق خطی باقری 8216نگین انگشتر نقره عقیق خطی 8216طول نگین 20/5 میلیمتر عرض نگین 15/8 میلیمتر

سایز رکاب 63/5 وزن انگشتر 23/2 گرم

قیمت : 890.000 تومان

******************************************************************

انگشتر عقیق خطی

حکاک : استاد رضا قربانی (حر) متن : یا رحمة للعالمین

رکابساز : استاد سید حمید نوع رکاب : گلدانی

نگین انگشتر عقیق خطی حر 8471انگشتر عقیق خطی حر 8471انگشتر عقیق خطی گلدانی 8471رکاب انگشتر عقیق خطی حر 8471طول نگین 25 میلیمتر عرض نگین 17 میلیمتر

سایز انگشتر 61 وزن انگشتر 15.6 گرم

فروخته شده است

ارسال نظر