نگین انگشتر یاقوت کبود 1027انگشتر یاقوت کبود 1027کد محصول : 1027

انگشتر یاقوت کبود

جنس رکاب : نقره

نوع رکاب : چیچک

سازنده رکاب : آقای جمال مقدمی

قیمت : فروخته شده است

********************************************************************
انگشتر یاقوت سرخ 1027.1انگشتر یاقوت سرخ 1027.1جنس رکاب : نقره

انگشتر یاقوت سرخ

نوع رکاب : فرفوجه

سازنده رکاب : آقای جمال مقدمی

فروخته شده است

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.