2312

انگشتر یشم خطی قدیمی

متن : قل هو الله احد

سبک حکاکی نگین کوفی ثلث میباشد و احتمالا قدمت به دوره تیموری می رسد

رکاب مردانه نقره دستساز استاد جواهرساز حسن رضا بیگلو ، زنجان ، ایران

انگشتر یشم خطی قدیمی 2312

Ancient Engraved Jade, Sols Kufi Style (Islamic Art) in Teymuri Historical Period

Handmade Silver Men’s Ring by Jewelry Art Master Hasanreza Bigloo , Zanjan , IRAN

Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem
Qul Huw-Allahu Ahad
Allah-us-Samad
Lam yalid wl lam yulad
Wa lam yakul lahu kufuwan ahad

In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful
Say: He is Allah, the One
Allah, the eternally Besought of all
He begetteth not nor was begotten
And there is none comparable unto Him

Ancient Engraved Jade Sols Kufi 2312

طول نگین 17.7 عرض 12.2 میلیمتر

سایز رکاب 62-63 وزن انگشتر 23.4 گرم

فروش رفته

هنوز دیدگاهی ثبت نشده

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.