نگین انگشتر عقیق خطی به حکاکی استاد میرزا 2259انگشتر عقیق خطی به حکاکی استاد میرزا 2259رکاب و نگین انگشتر عقیق خطی به حکاکی استاد میرزا 2259کد محصول : 2259

انگشتر عقیق خطی به حکاکی میرزا(آتشباز)

جنس رکاب : نقره

نوع رکاب : شیاری

سازنده رکاب : استاد سید حسین شیرازی

متن : أَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ

کیست که درمانده را زمانى که او (خدای ) را بخواند اجابت کند، و گرفتاریش را برطرف سازد

فروخته شده است

سوره : النمل آیه :62

متن عربی آیه : أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

ترجمه بهرام پور : يا كيست كه درمانده را، چون وى را بخواند اجابت میكند و گرفتارى را برطرف میسازد و شما را در زمين جانشين میكند؟ آيا با اين خداوند خدايى است؟ چه كم متذكّر میشويد

تفسیر اطيب البيان :
(امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض ءاله مع الله قليلا ما تذكرون ): (يا آنكه درمانده را وقتي كه او را بخواند، اجابت كندو محنت از او بردارد و شما را جانشينان اين سرزمين كند، چگونه با اين خدا، خدايي هست ؟ چه كم متذكر مي شويد)

مراد از (اجابت مضطر وقتي كه او را بخواند) اين است كه خدا دعاي ، دعا كنندگان رااجابت مي كند و حوائج آنها را برمي آورد و قيد اضطرار براي آنست كه تا آدمي بيچاره و درمانده نشود دعاهايش حقيقتا دعا نخواهد بود و قيد (اذا دعاه ) براي آنست كه بفهماند، خدا وقتي دعا را مستجاب مي كند كه دعا كننده حقيقتا او را بخواند و دل به اسباب ظاهري نبسته باشد بلكه اميدش از همه آن اسباب قطع شده و تنها، توجهش به سوي خدا باشد. لذا اگر دعا صادق بود و دعا كننده فقط خدا را خواند، در چنين صورتي خداوند او را اجابت مي كند و گرفتاريش را بر طرف مي سازد و اين امر مطلق است اماچنانچه دعا شروط فوق را نداشته باشد، خداوند اگر بخواهد حاجتشان را برآورده مي سازد و اگر نخواهد آن را برآورده نخواهد ساخت .

در ادامه مي فرمايد: خداوند شما را خليفه در زمين قرار داده است يعني خداوند به انسانها خلافت زميني داده تا در زمين و مخلوقات آن تصرف كنند و اين تصرفات ازمصاديق كشف سوء از مضطر هستند، و بدون كشف سوء معناي خلافت تمام نمي شود.پس آيا با چنين خدايي خداي ديگري وجود دارد؟ در آخر با خطابي توبيخي به كفارمي فرمايد: چه كم متذكر و متنبه مي شويد، و اگر ايشان اهل تذكر بودند و اين حقايق رامي دانستند هرگز از پروردگارشان منقطع نمي شدند.

نظرات بسته هستند.