نگین انگشتر عقیق خطی به حکاکی استاد میرزا 2259انگشتر عقیق خطی به حکاکی استاد میرزا 2259رکاب و نگین انگشتر عقیق خطی به حکاکی استاد میرزا 2259کد محصول : ۲۲۵۹

انگشتر عقیق خطی به حکاکی میرزا(آتشباز)

جنس رکاب : نقره

نوع رکاب : شیاری

سازنده رکاب : استاد سید حسین شیرازی

متن : أَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ

کیست که درمانده را زمانى که او (خدای ) را بخواند اجابت کند، و گرفتاریش را برطرف سازد

فروخته شده است

سوره : النمل آیه :۶۲

متن عربی آیه : أَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ وَیَجْعَلُکُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِیلًا مَّا تَذَکَّرُونَ

ترجمه بهرام پور : یا کیست که درمانده را، چون وى را بخواند اجابت میکند و گرفتارى را برطرف میسازد و شما را در زمین جانشین میکند؟ آیا با این خداوند خدایى است؟ چه کم متذکّر میشوید

تفسیر اطیب البیان :
(امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض ءاله مع الله قلیلا ما تذکرون ): (یا آنکه درمانده را وقتی که او را بخواند، اجابت کندو محنت از او بردارد و شما را جانشینان این سرزمین کند، چگونه با این خدا، خدایی هست ؟ چه کم متذکر می شوید)

مراد از (اجابت مضطر وقتی که او را بخواند) این است که خدا دعای ، دعا کنندگان رااجابت می کند و حوائج آنها را برمی آورد و قید اضطرار برای آنست که تا آدمی بیچاره و درمانده نشود دعاهایش حقیقتا دعا نخواهد بود و قید (اذا دعاه ) برای آنست که بفهماند، خدا وقتی دعا را مستجاب می کند که دعا کننده حقیقتا او را بخواند و دل به اسباب ظاهری نبسته باشد بلکه امیدش از همه آن اسباب قطع شده و تنها، توجهش به سوی خدا باشد. لذا اگر دعا صادق بود و دعا کننده فقط خدا را خواند، در چنین صورتی خداوند او را اجابت می کند و گرفتاریش را بر طرف می سازد و این امر مطلق است اماچنانچه دعا شروط فوق را نداشته باشد، خداوند اگر بخواهد حاجتشان را برآورده می سازد و اگر نخواهد آن را برآورده نخواهد ساخت .

در ادامه می فرماید: خداوند شما را خلیفه در زمین قرار داده است یعنی خداوند به انسانها خلافت زمینی داده تا در زمین و مخلوقات آن تصرف کنند و این تصرفات ازمصادیق کشف سوء از مضطر هستند، و بدون کشف سوء معنای خلافت تمام نمی شود.پس آیا با چنین خدایی خدای دیگری وجود دارد؟ در آخر با خطابی توبیخی به کفارمی فرماید: چه کم متذکر و متنبه می شوید، و اگر ایشان اهل تذکر بودند و این حقایق رامی دانستند هرگز از پروردگارشان منقطع نمی شدند.

نظرات بسته هستند.