نگین انگشتر زمرد کلمبیا 179انگشتر زمرد کلمبیا 179

انگشتر زمرد کلمبیا

جنس رکاب : نقره

رکاب با نگینهای یاقوت جواهرکاری شده است

مهر رکاب : قم – حیدری

سازنده رکاب : استاد ابراهیمی

قیمت : فروش رفته

*********************************************************************
نگین انگشتر زمرد کلمبیا 179.1انگشتر زمرد کلمبیا 179.1

رنگ و شفافیت نگین عالی میباشد

انگشتر زمرد کلمبیا

جنس رکاب : نقره

دور نگین در تاج رکاب با نگینهای برلیان جواهرکاری شده است

مهر رکاب : شرفیان

قیمت : فروش رفته

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.