نگین انگشتر یاقوت زرد 335انگشتر یاقوت زرد 335کد محصول : 335

انگشتر یاقوت زرد

نگین درشت میباشد

جنس رکاب : نقره

سازنده رکاب : آقای اسماعیل محرمی

نوع رکاب : دو چنگ

قیمت : فروخته شده است

*******************************************************************

نگین انگشتر یاقوت زرد 335.1انگشتر یاقوت زرد 335.1جنس رکاب : نقره

انگشتر یاقوت زرد

سازنده رکاب : استاد الماسی

نگین پاک و اعلا میباشد

قیمت : فروخته شده است

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.