367

انگشتر یشم قان داش یمنی

رکاب شیخ احمد نقره استاد صابر بهلولی انگشترسازی فاخر زنجان

نگین انگشتر یشم یمنی قان داش 367انگشتر یشم یمنی قان داش 367

طول نگین 20 عرض نگین 14.5 میلیمتر

سایز رکاب 63 وزن انگشتر 28.1 گرم

فروش رفته

*********************************

نگین انگشتر عقیق یمنی 367انگشتر عقیق یمنی 367

انگشتر عقیق یمنی

مهر رکابساز : معیری – زنجان رکاب حاج رمضان نقره

طول نگین 17/2 عرض نگین 13/6 میلیمتر

سایز رکاب 61 وزن انگشتر 16 گرم

قیمت : انگشتر عقیق خطی اویس قرنی ۲۹۲

8:25 ق.ظ انگشتر 8
هنوز دیدگاهی ثبت نشده

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.