1089

انگشتر نقره عقیق زرد یمنی

مهر سازنده رکاب : تهران – رسول رکاب جناغی چهار پر طرح استاد جدی

رکاب انگشتر نقره عقیق زرد یمنی 1089انگشتر نقره عقیق زرد یمنی 1089نگین انگشتر نقره عقیق زرد یمنی 1089مهر رکاب انگشتر عقیق زرد یمنی 1089

طول نگین 13/6 عرض نگین 10/1 میلیمتر

سایز رکاب 60 وزن انگشتر 20/3 گرم

فروش رفته

********************************

انگشتر مردانه عقیق یمنی

سازنده رکاب : آقای محمدرضا احمدی

نوع رکاب : چهار چنگ نقره

نگین انگشتر عقیق یمنی 1089انگشتر مردانه عقیق یمنی 1089انگشتر عقیق یمنی 1089رکاب انگشتر مردانه عقیق یمنی 1089

طول نگین 14/7 عرض نگین 13/3 میلیمتر

سایز رکاب 63 وزن انگشتر 16/4 گرم

قیمت : فروش رفته

هنوز دیدگاهی ثبت نشده

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.