نگین انگشتر یاقوت سرخ 1004انگشتر یاقوت سرخ 1004کد محصول : 1004

انگشتر یاقوت سرخ

رکاب دست ساز زیبا با مخراجکاری زبرجد و یاقوت کبود

جنس رکاب : نقره

فروخته شده است

**************************************************************

نگین انگشتر یاقوت سرخ 1004.1انگشتر نقره یاقوت سرخ 1004.1جنس رکاب : نقره

رکاب شیخ احمد قزوین

انگشتر یاقوت سرخ

فروخته شده است

************************************************************

نگین انگشتر یاقوت سرخ 1004.2انگشتر یاقوت سرخ 1004.2جنس رکاب : نقره

سازنده رکاب : آقای رضا زرگری

نوع رکاب شیرازی

انگشتر یاقوت سرخ

فروخته شده است

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.