نگین انگشتر فیروزه خطی 148

نگین انگشتر فیروزه خطی 148

انگشتر فیروزه خطی 148

انگشتر فیروزه خطی 148

کد محصول : 148

انگشتر فیروزه خطی

جنس رکاب : نقره

نوع رکاب : طرح صفوی

متن : ان الله بالغ امره

فروخته شده است

****************************************************************

نگین انگشتر فیروزه خطی 148.1

نگین انگشتر فیروزه خطی 148.1

انگشتر فیروزه خطی 148.1

انگشتر فیروزه خطی 148.1

انگشتر فیروزه خطی

متن : یا قاضی الحاجات

فروخته شده است

************************************************************************

انگشتر فیروزه نیشابور 148.3

انگشتر فیروزه نیشابور 148.3

انگشتر فیروزه نیشابور 148.2

انگشتر فیروزه نیشابور 148.2

انگشتر فیروزه نیشابور

رکاب : نقره

فروخته شده است

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.