انگشتر زبرجد 106

106

انگشتر زبرجد

جنس رکاب : نقره

مهر سازنده رکاب : سام

نوع رکاب : فیلی هشت چنگ با جواهرکاری یاقوت

قیمت : 290.000 تومان

فروش رفته

*****************************************************************
 نگین انگشتر زبرجد 106.1انگشتر زبرجد 106.1

جنس رکاب : نقره

انگشتر زبرجد

سایر ویژگی ها : مردانه

قیمت : فروش رفته

*****************************************************************

انگشتر زمرد کلمبیا 106.2

جنس رکاب : نقره

انگشتر زمرد کلمبیا

نوع رکاب : شیخ احمد

فروش رفته

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.