انگشتر زبرجد 109

انگشتر زبرجد

جنس رکاب : نقره

مهر سازنده رکاب : افراشته

قیمت: 320.000 تومان

**************************************************************

جنس رکاب : نقره

نوع رکاب : چهار چنگ

انگشتر زبرجد

فروش رفته

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.