8383

انگشتر عقیق دو پوست خطی

متن : یا قمر بنی هاشم

رکاب چیچک نقره استاد جمال مقدمی

نگین انگشتر عقیق دو پوست خطی 8383انگشتر عقیق دو پوست خطی 8383

طول نگین 18.5 عرض نگین 13.5 میلیمتر

سایز رکاب 63 وزن انگشتر 20.2 گرم

قیمت : 1.370.000 تومان

**********************************

انگشتر یاقوت کبود خطی

یاقوت سنتاتیک آلمانی         متن : یا ودود           رکاب صفوی نقره

نگین انگشتر یاقوت کبود خطی 8383انگشتر یاقوت کبود خطی 8383

طول نگین 18 عرض نگین 15 میلیمتر

سایز رکاب 61/5 وزن انگشتر 14 گرم

قیمت : 280.000 تومان

فروش رفته

********************************

ودود از نام های خداوند است و به معنای كسی است كه شخصی یا چیزی را دوست دارد و این دوست داشتن را با آثار و پیامد هایش آشكار می سازد.

خداوند ودود است ، یعنی مخلوقات و بندگان خود را دوست دارد و با نعمتهایی كه به بندگانش ارزانی می دارد ، آثار محبتش آشكار می شود نعمت های كه هرگز نمی توان شمرد.

هنوز دیدگاهی ثبت نشده

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.