تسبیح سندلوس آلمانی 171

تسبیح سندلوس آلمانی 171

دانه تسبیح سندلوس آلمانی 171

دانه تسبیح سندلوس آلمانی 171

کد محصول : 171

تسبیح سندلوس آلمانی

طول دانه : 8 میلیمتر

قطر دانه : 12 میلیمتر

33 دانه

رنگ نیلوفری

فروخته شده است

*******************************************************************

دانه تسبیح سندلوس آلمانی 171.1

دانه تسبیح سندلوس آلمانی 171.1

دانه تسبیح سندلوس آلمانی 171.1

دانه تسبیح سندلوس آلمانی 171.1

تسبیح سندلوس آلمانی

33 عددی

رنگ قرمز دانه اناری

فروخته شده است

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.