**کد محصول : ۴۰۲/۱

چراغ نفتی قدیمی کریستال

قدمت :در حدود صد سال

روسی

قیمت : فروخته شده است

 

*****************************************************************

کد محصول : ۴۰۲/۲

یک جفت تنگ سرمه ای گلدار پاریسی

قیمت : ۳۲۰٫۰۰۰ تومان

یک عدد تنگ سرمه ای دسته دار پاریسی

قیمت : فروخته شده است

قدمت : بالای صد سال

سالم

********************************************************************

کد محصول : ۴۰۲/۳

سینی قدیمی روسی

نقاشی با دست کشیده شده است

*************************************************************

کد محصول : ۴۰۲/۴

یک جفت گلدان سرمه ای زیبا

ناصری

قیمت : فروخته شده است

ارسال نظر