مهر سماور ذغالی روسی 501

مهر سماور ذغالی روسی ۵۰۱

سماور ذغالی قدیمی 501

سماور ذغالی قدیمی ۵۰۱

سماور ذغالی قدیمی 501

سماور ذغالی قدیمی ۵۰۱

کد محصول : ۵۰۱

سماور ذغالی روسی قدیمی

جنس : برنج

سالم

قدمت :در حدود ۱۵۰ سال

آنتیک

فروخته شده است

***********************************************************************

مهر سماور ذغالی 502

مهر سماور ذغالی ۵۰۲

سماور قدیمی 502

سماور قدیمی ۵۰۲

سماور ذغالی روسی 502

سماور ذغالی روسی ۵۰۲

کد محصول : ۵۰۲

***********************************************************************

مهر سماور قدیمی 503

مهر سماور قدیمی ۵۰۳

سماور توپی قدیمی ذغالی 503

سماور توپی قدیمی ذغالی ۵۰۳

سماور قدیمی روسی 503

سماور قدیمی روسی ۵۰۳

کد محصول : ۵۰۳

سماور توپی نفیس روسی

ذغالی

***********************************************************************

سماور ذغالی ایرانی قدیمی 504

سماور ذغالی ایرانی قدیمی ۵۰۴

سماور ذغالی بروجردی قدیمی 504

سماور ذغالی بروجردی قدیمی ۵۰۴

کد محصول : ۵۰۴

سماور ذغالی ایرانی قدیمی

بکر و زیبا و سالم

کمیاب

فروخته شده است

***********************************************************************

مهر سماور ذغالی 505

مهر سماور ذغالی ۵۰۵

سماور قدیمی ذغالی 505

سماور قدیمی ذغالی ۵۰۵

سماور روسی ذغالی 505

سماور روسی ذغالی ۵۰۵

کد محصول : ۵۰۵

فروخته شده است

ارسال نظر