نگین انگشتر عقیق خطی 2326انگشتر عقیق خطی 2326کد محصول : 2326

انگشتر عقیق خطی

متن : یا شمس الشموس

حکاک : نایب

نوع رکاب : سیاه قلم

جنس رکاب : نقره

قیمت : فروخته شده است

****************************************************************

انگشتر عقیق خطی قدیمی 2326.1انگشتر عقیق خطی قدیمی 2326.1متن : عبده الراجی جلال

1266 هجری قمری

انگشتر عقیق خطی قدیمی

رکاب : فیلی

جنس رکاب : نقره

فروخته شده است

**************************************************************

نگین انگشتر عقیق خطی 2326.2انگشتر عقیق خطی 2326.2 حکاک : عرفان

متن : مرغ بسم الله با ترکیب زیبا

انگشتر عقیق خطی

جنس رکاب : نقره

سازنده رکاب : آقای رضا زرگری

فروخته شده است

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.