نگین انگشتر عقیق قدیم 2271انگشتر عقیق قدیم 2271کد محصول : 2271

انگشتر عقیق قدیمی خط

رکاب فیلی نقره دست ساز (ساخت رکاب جدید بوده و حداکثر 10 سال میباشد)

متن نگین : محمد طاهر

با توجه به تذهیب و سبک حکاکی میتوان دوره 1200 الی 1300 هجری قمری (قاجاریه) بران آن متصور بود

فروش رفته

 

ارسال نظر