کد محصول : 307

انگشتر یاقوت سرخ

تراش نگین دامله

رکاب چهار چنگ تک چنگ آقای اسماعیل محرمی

نگین انگشتر یاقوت سرخ 307انگشتر یاقوت سرخ 307

طول نگین 9 عرض نگین 7/5 میلیمتر

سایز رکاب 61/5 وزن انگشتر 8/8 گرم

قیمت 320.000 تومان

فروش رفته

***********************************

انگشتر یاقوت کبود

سازنده : استاد هادی ابراهیمی

رکاب چهار اشک دور چنگ نقره مهر قم – حیدری

نگین انگشتر یاقوت کبود 307انگشتر یاقوت کبود 307

طول نگین 12/5 عرض نگین 11 میلیمتر

سایز رکاب 62/5 وزن انگشتر 17/2 گرم

قیمت : فروش رفته

هنوز دیدگاهی ثبت نشده

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.