نگین انگشتر زمرد کلمبیا 143انگشتر زمرد کلمبیا 143کد محصول : 143

انگشتر زمرد کلمبیا

مهر رکاب : قم – حیدری

سازنده : استاد ابراهیمی

جنس رکاب : نقره

نوع رکاب : فیلی

قیمت : فروخته شده است

**************************************************************

نگین انگشتر زمرد کلمبیا 143.1انگشتر زمرد کلمبیا 143.1نگین انگشتر زمرد کلمبیا 143.2انگشتر زمرد کلمبیا 143.2جنس رکاب : نقره

انگشتر زمرد کلمبیا

فروخته شده است

نظرات بسته هستند.