سنگ شناسی : فیروزه

*****************************

انگشترهای فروش رفته:

انگشتر فیروزه نیشابور کد 110انگشتر فیروزه کد 114نگین فیروزه کد 121انگشتر فیروزه کد 123انگشتر فیروزه کد 127انگشتر فیروزه کد 129تسبیح فیروزه کد 145انگشتر فیروزه کد 130انگشتر فیروزه کد 137انگشتر فیروزه کد 141انگشتر فیروزه کد 142انگشتر فیروزه کد 143گردنبند فیروزه کد 174انگشتر فیروزه کد 145انگشتر فیروزه کد 146انگشتر فیروزه کد 147انگشتر فیروزه کد 148انگشتر فیروزه نیشابور کد 150انگشتر فیروزه نیشابور کد 153انگشتر فیروزه نیشابور کد 154انگشتر فیروزه عجمی کد 156انگشتر مردانه فیروزه نیشابور کد 159انگشتر فیروزه دامغان کد 160انگشتر فیروزه نیشابور کد 163انگشتر نقره فیروزه نیشابور کد 164انگشتر فیروزه نیشابوری کد 165فیروزه مصری عالی رکاب نقره ۱۷۶انگشتر مردانه فیروزه دامغان ۱۷۸انگشتر مردانه نقره فیروزه دامغان ۱۷۲انگشتر مردانه فیروزه مصری ۱۸۲فیروزه دامغان کهنه رکاب نقره ۳۸۶انگشتر فدیوم فیروزه 392
*****************************************
انگشترهای موجود :
انگشتر فیروزه نیشابور کد 151انگشتر فیروزه کد 149گردنبند فیروزه کد 136انگشتر فیروزه نیشابور کد 152انگشتر نقره فیروزه نیشابور کد 161انگشتر فیروزه عجمی نیشابور کد 162انگشتر فیروزه نیشابور کهنه کد 166انگشتر مردانه فیروزه نیشابور کد 167انگشتر فیروزه نیشابور کد 168انگشتر نقره فیروزه نیشابور ۱۶۹انگشتر نقره فیروزه نیشابور ۱۷۰انگشتر مردانه فیروزه نیشابور ۱۷۱فیروزه نیشابوری اصل محک ۱۷۳انگشتر فیروزه نیشابور نقره ۱۷۴فیروزه شهربابک رکاب نقره ۱۷۵انگشتر فیروزه تاجیکستان 177انگشتر فیروزه مصری مهدی غفاری 179انگشتر مردانه فیروزه مصری ۱۸۰فیروزه نیشابوری رکاب جواهری ۱۸۱انگشتر مردانه فیروزه مصری 183

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.