کد محصول : 335 انگشتر یاقوت زرد نگین درشت میباشد جنس رکاب : نقره سازنده رکاب : آقای اسماعیل محرمی نوع رکاب : دو چنگ قیمت : فروخته شده است ******************************************************************* جنس رکاب : نقره انگشتر یاقوت زرد سازنده رکاب : استاد الماسی نگین پاک و اعلا میباشد قیمت : فروخته شده است

کد محصول : 332 انگشتر یاقوت زرد جنس رکاب : نقره نوع رکاب : فیلی چهار چنگ با تاج اشکی و جواهرکاری یاقوت کبود سازنده رکاب : استاد هادی ابراهیمی قیمت : فروش رفته

کد محصول : 331 انگشتر یاقوت زرد جنس رکاب : نقره نوع رکاب : دوچنگ سازنده رکاب : آقای هادی معیری قیمت : فروخته شده است ****************************************************************** جنس رکاب : فدیوم انگشتر یاقوت زرد نوع رکاب : اشکی مردانه سازنده رکاب : استاد کریمی نگین پاک و بسیار اعلا میباشد فروخته شده است

کد محصول : 330 انگشتر یاقوت زرد جنس رکاب : نقره سازنده رکاب : استاد هادی ابراهیمی قیمت : 540.000 تومان

کد محصول : 328 انگشتر یاقوت زرد نگین درشت میباشد جنس رکاب : نقره مهر رکاب : ایران – M نوع رکاب : شبکه ای مردانه که با یاقوت جواهرکاری شده است قیمت : فروش رفته

کد محصول : 325 انگشتر یاقوت زرد اعلا نگین درشت و پاک میباشد رکاب ساخته استاد هادی ابراهیمی بوده و جنس رکاب نقره است چهار گوشه رکاب در محل چنگ نگینها با یاقوت سرخ جواهرکاری گردیده است نوع رکاب فیلی چهار چنگ میباشد قیمت : فروش رفته

172 گردنبند یاقوت زرد طبیعی و درشت ( احتمالا افریقایی میباشد) جنس قاب : نقره سازنده قاب : استاد جمال مقدمی ابعاد نگین : 22 در 16 میلیمتر فروش رفته

کد محصول : 324 انگشتر یاقوت زرد جنس رکاب : نقره نوع رکاب : فیلی مخراجکاری شده فروش رفته

کد محصول : 1034 رکاب فدیوم انگشتر یاقوت زرد جواهر کاری شده با یاقوت کبود و زمرد سازنده استاد هادی ابراهیمی مهر قم f حیدری طول نگین 16/4 عرض نگین 14/1 میلیمتر وزن نگین 14 قیراط سایز رکاب 63/5 وزن انگشتر 23/6 گرم فروش رفته

کد محصول : 1033 انگشتر فدیوم یاقوت زرد رکاب شبکه زیبا ساخته استاد هادی ابراهیمی مهر رکاب : قم F حیدری طول نگین 13/2 عرض نگین 11/6 میلیمتر وزن نگین 12 قیراط سایز رکاب 62/5 وزن انگشتر 13/7 گرم فروش رفته

کد محصول : 313 انگشتر یاقوت زرد آتشی جنس رکاب : نقره سازنده رکاب : استاد هادی ابراهیمی جواهرکاری شده با یاقوت زرد و یاقوت کبود نوع رکاب : فیلی مخراجکاری شده با تاج اشکی فروخته شده است

کد محصول : 311 انگشتر یاقوت زرد جنس رکاب: نقره نوع رکاب : شبکه ای سایر ویژگی ها: رکاب مرصع شده با یاقوت سرخ و یاقوت کبود نگین : بیضوی 17*13 میلیمتر فروخته شده است

کد محصول : 305 انگشتر زنانه یاقوت زرد رکاب ماشینی است جنس رکاب نقره مهر رکاب : جواهرساز قیمت : فروش رفته ********************************** جنس رکاب : نقره انگشتر زنانه یاقوت زرد نگین درشت است نوع رکاب : صفوی ساخت انگشتر قدیمی میباشد فروش رفته

کد محصول : 301 انگشتر یاقوت زرد اعلا و درشت جنس رکاب : نقره نوع رکاب : فیلی حصیری مشبک قیمت : فروش رفته نگین : بیضوی 11*14 میلیمتر

12
خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.