۱۱:۱۴ ق.ظ

کد محصول : ۲۱۱ انگشتر عقیق سفید یمنی رکابساز : صبا قلمزنی هنرمندانه استاد هادی ساعی تراش نگین عبدالرزاقی طول نگین ۲۳/۸ میلیمتر         عرض نگین ۱۹/۵ میلیمتر سایز رکاب ۶۴/۵                   وزن انگشتر ۲۷/۶ گرم قیمت : فروخته شده

۲:۰۳ ب.ظ

کد محصول : ۳۶۵ انگشتر عقیق جگری یمنی رنگ سرخ تیره رکاب صفوی نقره تمام ابزار با مهر فتاح – زنجان طول نگین ۱۷/۷ میلیمتر           عرض نگین ۱۳/۸ میلیمتر سایز رکاب ۶۳/۵                    وزن انگشتر ۸/۶ گرم قیمت : ۳۲۰٫۰۰۰ تومان فروخته شده

۱:۳۵ ب.ظ

کد محصول : ۳۶۴ انگشتر عقیق سلیمانی یمنی سرخ رنگ رکابساز : آقای محمدرضا احمدی     رکاب چهار چنگ نقره طول نگین ۱۷/۹ میلیمتر          عرض نگین ۱۲/۸ میلیمتر سایز رکاب ۶۲/۵                    وزن انگشتر ۱۳ گرم قیمت : ۴۲۰٫۰۰۰ تومان

۲:۳۵ ب.ظ

کد محصول : ۳۶۳ انگشتر عقیق پرتقالی یمنی مهر سازنده : فتاح – زنجان     رکاب صفوی نقره طول نگین ۱۸/۹ میلیمتر       عرض نگین ۱۴/۱ میلیمتر سایز رکاب ۶۳                    وزن انگشتر ۱۴/۸ گرم قیمت :  ۲۴۰٫۰۰۰ تومان ****************************************************************** انگشتر مردانه عقیق یمنی جنس رکاب : نقره            نوع رکاب : شبکه ای سازنده رکاب [...]

۱۰:۳۵ ق.ظ

کد محصول : ۳۶۲ انگشتر عقیق زرد یمنی مهر سازنده : فتاح – زنجان رکاب شیخ احمد جواهری طول نگین ۱۳/۸ میلیمتر    عرض نگین ۹/۵ میلیمتر سایز رکاب ۶۲                وزن انگشتر ۱۱/۸ گرم قیمت : ۲۸۰٫۰۰۰ تومان ***************************************************************** انگشتر چهار چنگ یشم سازنده رکاب : آقای محمدرضا احمدی جنس رکاب : نقره                مهر رکاب [...]

۳:۳۸ ق.ظ

کد محصول : ۳۶۱ انگشتر عقیق سرخ یمانی سازنده رکاب : فتاح            نوع رکاب : صفوی نقره طول نگین ۱۸/۷ میلیمتر     عرض نگین ۱۵/۱ میلیمتر سایز رکاب ۶۲                  وزن انگشتر ۱۳/۶ گرم قیمت : ۲۴۰٫۰۰۰ تومان

۱۲:۲۱ ق.ظ

کد محصول : ۳۶۰ انگشتر عقیق یمنی سرخ رکاب صفوی نقره طول نگین ۱۷/۷ میلیمتر      عرض نگین ۱۴/۱ میلیمتر سایز رکاب ۶۲                   وزن انگشتر ۱۰/۶ گرم قیمت : ۲۳۰٫۰۰۰ تومان ****************************************************************** جنس رکاب : نقره انگشتر عقیق یمنی اصل و قدیمی نوع رکاب : فیلی ساده که با نگینهای در نجف و فیروزه نیشابور جواهرکاری [...]

۱۱:۱۹ ق.ظ

کد محصول : ۳۵۹ انگشتر مردانه عقیق یمنی رکابساز : آقای هادی معیریان         رکاب نقره حاج رمضان          مهر رکاب : زنجان – معیری طول نگین ۱۵/۴ میلیمتر       عرض نگین ۱۲/۱ میلیمتر سایز رکاب ۶۰                   وزن انگشتر ۱۳/۷ گرم قیمت : فروخته شده

۱۰:۴۴ ق.ظ

کد محصول : ۳۵۸ انگشتر عقیق سفید یمنی خادار با خال سرخ زیبا رکابساز : استاد هادی ابراهیمی            مهر رکاب : قم – حیدری طول نگین ۱۲/۵ میلیمتر            عرض نگین ۱۰ میلیمتر سایز رکاب ۶۲/۵                     وزن انگشتر ۲۲/۵ گرم قیمت : ۸۵۰٫۰۰۰ تومان

۱۱:۵۹ ق.ظ

کد محصول : ۳۵۶ انگشتر جزع یمانی نگین کهنه رکاب فیلی با قلمزنی استاد ساعی طول نگین ۱۶ میلیمتر    عرض نگین ۱۱/۵ میلیمتر سایز رکاب ۶۵              وزن انگشتر ۱۳/۴ گرم قیمت : ۷۸۰٫۰۰۰ تومان