۱۱:۳۹ ق.ظ

کد محصول : ۳۹۲ انگشتر عقیق سلیمانی یمنی نگین اعلا و خوشرنگ با رگه های زیبا رکاب تک چنگ اشک دار ساخته استاد هادی معیریان طول نگین ۱۳ میلیمتر             عرض نگین ۱۰ میلیمتر سایز رکاب ۶۳                       وزن انگشتر ۱۲/۶ گرم قیمت : ۷۶۰٫۰۰۰ تومان فروش رفته **************************************************************** انگشتر طلای سفارشی رکابساز : استاد محمد الماسی [...]

۳:۵۹ ق.ظ

کد محصول : ۳۹۱ انگشتر عقیق یمنی نگین از مهره قدیمی اصل یمنی سرخ تراشیده شده است رکاب فیلی نقره ساخته استاد محمد الماسی با گوارسه های دقیق و زیبا طول نگین ۲۶ میلیمتر             عرض نگین ۲۰ میلیمتر سایز رکاب ۶۳                       وزن انگشتر ۲۸/۵ گرم قیمت : ۹۸۰٫۰۰۰ تومان فروش رفته

۵:۵۶ ق.ظ

کد محصول : ۳۹۰ انگشتر عقیق یمنی اصل سرخ رکاب فیلی گلدار با مهر مهدی قطر نگین ۱۵/۱ میلیمتر                  ارتفاع نگین ۸/۵ میلیمتر سایز رکاب ۶۲/۵                           وزن انگشتر ۲۴/۶ گرم قیمت : ۸۴۰٫۰۰۰ تومان فروش رفته ******************************************************************** انگشتر عقیق قرمز یمنی رکاب فیلی نقره با ابزار قدیمی سازنده رکاب : ؟ ( احتمالا [...]

۷:۲۰ ق.ظ

کد محصول : ۳۸۹ انگشتر دست ساز عقیق یمن رکاب قلمزنی زیبا و سفارشی        سازنده رکاب : استاد محمد صادقی طول نگین ۱۶ میلیمتر          عرض نگین ۱۲ میلیمتر سایز رکاب ۵۷                   وزن انگشتر ۲۱ گرم قیمت : ۷۳۰٫۰۰۰ تومان ***************************************************************** انگشتر عقیق قهوه ای [...]

۱:۳۵ ب.ظ

کد محصول : ۳۸۸ انگشتر جزع یمانی اصل نگین با تراش و رنگ عسلی زیبا مهر رکابساز : حسن – تبریز     رکاب مردانه خیاری دور چنگ نقره طول نگین ۲۸ میلیمتر          عرض نگین ۱۸ میلیمتر سایز رکاب ۶۳/۵                    وزن انگشتر ۴۶/۸ گرم قیمت : ۶۸۰٫۰۰۰ تومان ***************************************************************** انگشتر عقیق سلیمانی یمنی [...]

۶:۵۶ ق.ظ

کد محصول : ۳۸۷ انگشتر عقیق تراش یمن کهنه رکاب شبکه قدیمی قطر نگین ۱۰/۲ میلیمتر                  ارتفاع نگین ۹ میلیمتر سایز رکاب ۶۱                              وزن انگشتر ۶/۵ گرم قیمت : ۷۳۰٫۰۰۰ تومان فروش رفته ****************************************************************** انگشتر عقیق سه پوست سبز یمنی مهره قدیمی کمیاب رکاب چهار چنگ تک چنگ نقره            سازنده [...]

۱۱:۵۹ ق.ظ

کد محصول : ۳۸۶ انگشتر عقیق دو پوست یمنی مهر سازنده : معیری – زنجان      رکاب چهار چنگ تک چنگ نقره طول نگین ۱۲/۵ میلیمتر         عرض نگین ۷/۶ میلیمتر سایز رکاب ۶۲                      وزن انگشتر ۱۰/۷ گرم قیمت : ۶۲۰٫۰۰۰ تومان **************************************************************** انگشتر جزع یمانی رکاب فیلی با قلمزنی [...]

۱:۳۶ ب.ظ

کد محصول : ۳۸۵ انگشتر نقره عقیق زرد یمنی مهر سازنده رکاب : تهران – رسول           رکاب جناغی چهار پر طرح استاد جدی طول نگین ۱۳/۶ میلیمتر       عرض نگین ۱۰/۱ میلیمتر سایز رکاب ۶۰                    وزن انگشتر ۲۰/۳ گرم قیمت : ۷۳۰٫۰۰۰ تومان فروش رفته ******************************************************************* انگشتر مردانه عقیق [...]

۷:۳۴ ق.ظ

کد محصول : ۳۸۴ انگشتر عقیق یمنی زرد مهر رکابساز : حامد               رکاب حصیری نقره طول نگین ۱۹/۵ میلیمتر          عرض نگین ۱۲/۵ میلیمتر سایز رکاب ۶۳                       وزن انگشتر ۲۶/۹ گرم قیمت : ۸۹۰٫۰۰۰ تومان فروش رفته

۷:۱۵ ق.ظ

کد محصول : ۳۸۳ انگشتر عقیق سرخ یمن رکابساز : آقای اسماعیل محرمی رکاب چهار چنگ تک چنگ نقره مهر زنجان محرمی طول نگین ۱۵/۲ میلیمتر       عرض نگین ۱۲/۳ میلیمتر سایز رکاب ۶۲/۵                    وزن انگشتر ۱۵/۳ گرم قیمت : ۳۵۰٫۰۰۰ تومان