۶:۲۵ ق.ظ

کد محصول : ۳۸۰ انگشتر عقیق یمنی رکابساز : آقای محمد کریمی         رکاب قلمزنی مهر خاتم طول نگین ۱۹ میلیمتر                عرض نگین ۱۳/۵ میلیمتر سایز رکاب ۶۱                         وزن انگشتر ۱۸/۳ گرم قیمت : ۷۳۰٫۰۰۰ تومان

۱۲:۵۸ ق.ظ

کد محصول : ۳۷۹ انگشتر مردانه عقیق یمنی رکابساز : آقای محمد کریمی      رکاب تمام شبکه مهر خاتم طول نگین ۱۳/۵ میلیمتر                عرض نگین ۱۰ میلیمتر سایز رکاب ۶۳                      وزن انگشتر ۱۲/۹ گرم قیمت : ۵۳۰٫۰۰۰ تومان ******************************************************************* انگشتر مردانه عقیق زرد یمنی مهر رکابساز : بهنام رکاب شیخ احمد نقره طول نگین ۱۹/۲ [...]

۸:۴۳ ق.ظ

کد محصول : ۳۷۸ انگشتر عقیق یمنی رکابساز : آقای محمد کریمی      رکاب نقره شبکه مهر محمد – خاتم طول نگین ۱۴ میلیمتر            عرض نگین ۱۱ میلیمتر سایز رکاب ۶۴                      وزن انگشتر ۱۳/۴ گرم قیمت : ۴۸۰٫۰۰۰ تومان فروش رفته ***************************************************************** انگشتر عقیق یمنی کهنه [...]

۸:۳۰ ق.ظ

کد محصول : ۳۷۷ انگشتر یشم سبز رکابساز : آقای داوود کریمی        رکاب نقره شیرازی دو پر مهر زاهد طول نگین ۱۷/۹ میلیمتر             عرض نگین ۱۱ میلیمتر سایز رکاب ۶۰                          وزن انگشتر ۹/۱ گرم قیمت : ۳۷۰٫۰۰۰ تومان ******************************************************************* انگشتر جزع یمانی رکاب [...]

۹:۱۱ ق.ظ

کد محصول : ۳۷۶ انگشتر زنانه عقیق یمنی سازنده رکاب استاد محمد کریمی    مهر رکاب محمد – خاتم رکاب شبکه طلا ( کم عیار ) تاج هشت گوش طول نگین ۱۰ میلیمتر    عرض نگین ۷/۵ میلیمتر سایز رکاب ۵۹            وزن انگشتر ۱۲/۷ گرم قیمت :  تومان

۶:۰۷ ب.ظ

کد محصول : ۲۲۳ انگشتر عقیق یمنی مهر سازنده رکاب : معیری – زنجان رکاب فیلی نقره قلمزنی استاد فرشاد ساعی طول نگین ۲۰/۵ میلیمتر    عرض نگین ۱۶/۹ میلیمتر سایز رکاب ۶۳            وزن انگشتر ۲۶/۹ گرم قیمت : ۱٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان

۱:۵۸ ق.ظ

کد محصول : ۳۷۵ انگشتر نقره عقیق یمنی رکابساز : آقای سجاد معیری          رکاب شیرازی دو پر طول نگین ۱۷ میلیمتر                عرض نگین ۱۴ میلیمتر سایز رکاب ۶۱                       وزن انگشتر ۹/۳ گرم قیمت : ۳۸۰٫۰۰۰ تومان **************************************************************** انگشتر یشم مردانه سبز رکابساز : [...]

۷:۰۴ ق.ظ

کد محصول : ۳۷۴ انگشتر عقیق یمنی زرد رکابساز : استاد بهنام زنجانی          رکاب نقره شیخ احمد طول نگین ۱۷ میلیمتر                عرض نگین ۱۲/۶ میلیمتر سایز رکاب ۶۲/۵                       وزن انگشتر ۲۰/۱ گرم قیمت : ۷۵۰٫۰۰۰ تومان فروش رفته ****************************************************************** انگشتر عقیق سلیمانی جنس رکاب [...]

۱۲:۵۲ ق.ظ

کد محصول : ۳۷۱ انگشتر عقیق یمنی سرخ مهر رکابساز : معیری – زنجان       رکاب صدفی حاج رمضان نقره طول نگین ۲۴/۵ میلیمتر       عرض نگین ۱۵ میلیمتر سایز رکاب ۶۲                     وزن انگشتر ۲۲/۴ گرم قیمت : ۵۶۰٫۰۰۰ تومان ***************************************************************** انگشتر عقیق یمنی زرد نوع رکاب : فرفوجه                   [...]

۹:۴۰ ق.ظ

کد محصول : ۳۷۰ انگشتر عقیق یمانی سرخ تیره رکاب نقره صفوی مهر فتاح طول نگین ۱۸ میلیمتر         عرض نگین ۱۴/۵ میلیمتر سایز رکاب ۶۲                  وزن انگشتر ۱۳/۲ گرم قیمت : فروش رفته