۷:۱۵ ق.ظ

کد محصول : ۳۹۶ انگشتر شرف الشمس امضای حکاک : س ع (استاد سید عباس ضابطی) رکاب شیخ احمد جواهری نقره فتاح زنجان طول نگین ۱۲ عرض نگین ۱۰ میلیمتر سایز رکاب ۶۲٫۵ وزن انگشتر ۱۲٫۱ گرم قیمت : ۳۴۰٫۰۰۰ تومان ************************************************************* انگشتر عقیق سرخ یمن رکابساز : آقای اسماعیل محرمی رکاب چهار چنگ تک […]

۶:۴۱ ق.ظ

کد محصول : ۱۱۴ انگشتر عقیق یمانی خالدار رکاب تک چنگ نقره آقای سجاد معیریان طول نگین ۱۳٫۵ عرض نگین ۱۰ میلیمتر سایز رکاب ۶۲ وزن انگشتر ۱۳٫۷ گرم قیمت : ۵۲۰٫۰۰۰ تومان ************************************************************** انگشتر عقیق یمانی سرخ تیره تراش نگین عبدالرزاقی میباشد رکاب شیخ احمد نقره استاد جواد احمدی قزوین قطر نگین ۱۳٫۲ ارتفاع […]

۷:۳۰ ق.ظ

کد محصول : ۲۹۷ انگشتر عقیق یمنی سرخ پشت نگین تراش کهنه یمن دارد رکاب فدیوم خیاری محک – تهران ساخته استاد علی محمدی طول نگین ۱۶٫۵ عرض نگین ۱۲ میلیمتر سایز رکاب ۶۲ وزن انگشتر ۱۶٫۶ گرم قیمت : ۲٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان

۱۱:۱۹ ق.ظ

کد محصول : ۳۵۹ انگشتر عقیق باباقوری تراش و تنظیم نگین توسط آقای داریوش رسولی رکاب نقره چهارچنگ آقای محمدرضا احمدی طول نگین ۱۶ میلیمتر        عرض نگین ۱۱ میلیمتر سایز رکاب ۶۱                  وزن انگشتر ۱۷٫۱ گرم قیمت : ۳۷۰٫۰۰۰ تومان ******************************************************************* انگشتر عقیق شرف الشمس رکاب نقره شیخ احمد مهر فتاح – زنجان طول نگین […]

۶:۲۹ ق.ظ

کد محصول : ۳۹۴ انگشتر عقیق یمانی رنگ نگین پرتقالی پررنگ رکاب تک چنگ نقره استاد هادی معیریان طول نگین ۱۴٫۲ میلیمتر         عرض نگین ۱۱٫۲ میلیمتر سایز رکاب ۶۳٫۵                  وزن انگشتر ۱۳٫۳ گرم قیمت : ۳۷۰٫۰۰۰ تومان ************************************************************ انگشتر جزع یمانی سرخ کمیاب و عالی رکاب نقره شیخ احمد فتاح قطر نگین ۱۷/۳ میلیمتر    سایز […]

۳:۴۸ ق.ظ

کد محصول : ۳۷۱ انگشتر جزع سرخ یمنی تراش شده از کلوخه آنسی کمیاب توسط استاد داریوش رسولی رکاب تک چنگ آقای سجاد معیریان طول نگین ۱۲٫۶ میلیمتر      عرض نگین ۱۱٫۵ میلیمتر سایز رکاب ۶۲                  وزن انگشتر ۱۲٫۸ گرم قیمت : ۶۲۰٫۰۰۰ تومان ***************************************************************** انگشتر عقیق یمنی سرخ آبدار و قدیمی رکاب نقره دستساز […]

۱:۰۴ ب.ظ

کد محصول : ۳۹۵ انگشتر عقیق سرخ یمنی رنگ نگین سرخ تیره (عقیق جگری و یا عقیق کبدی) بوده و از کلوخه کهنه یمنی تراش شده است رکاب نقره چهارچنگ ساخته آقای محمدرضا احمدی طول نگین ۱۸ میلیمتر        عرض نگین ۱۱ میلیمتر سایز رکاب ۶۳                  وزن انگشتر ۱۷٫۵ گرم قیمت : ۶۸۰٫۰۰۰ تومان *********************************************************** انگشتر […]

۷:۱۹ ق.ظ

کد محصول : ۲۸۹ انگشتر عقیق یمنی کهنه رکاب فدیوم شبکه استاد امیرمحمدی مهر نقره F سازان طول نگین ۱۹ میلیمتر         عرض نگین ۱۳ میلیمتر سایز رکاب ۶۲٫۵                وزن انگشتر ۱۸٫۸ گرم قیمت : ۱٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان

۱۲:۵۶ ق.ظ

کد محصول : ۲۸۷ انگشتر نقره عقیق یمنی رکاب شبکه استاد جمال مقدمی طول نگین ۱۸٫۸ میلیمتر      عرض نگین ۱۲٫۱ میلیمتر سایز رکاب ۶۳                  وزن انگشتر ۱۷٫۶ گرم قیمت : ۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ************************************************************ انگشتر الشرف شمس حکاک : استاد ضرغامی جنس رکاب : نقره نوع رکاب : شیخ احمد مهر رکاب : بهنام – زنجان […]

۶:۲۳ ب.ظ

کد محصول : ۲۸۶ انگشتر مردانه عقیق یمنی رکاب چیچک شبکه نقره استاد جمال مقدمی طول نگین ۱۵٫۸ میلیمتر          عرض نگین ۱۲٫۹ میلیمتر سایز رکاب ۶۲٫۵                   وزن انگشتر ۱۸٫۹ گرم قیمت : ۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان