۷:۲۰ ق.ظ

کد محصول : ۳۸۹ انگشتر دست ساز عقیق یمن رکاب قلمزنی زیبا و سفارشی        سازنده رکاب : استاد محمد صادقی طول نگین ۱۶ میلیمتر          عرض نگین ۱۲ میلیمتر سایز رکاب ۵۷                   وزن انگشتر ۲۱ گرم قیمت : ۷۳۰٫۰۰۰ تومان ***************************************************************** انگشتر عقیق قهوه ای [...]

۱:۳۵ ب.ظ

کد محصول : ۳۸۸ انگشتر جزع یمانی اصل نگین با تراش و رنگ عسلی زیبا مهر رکابساز : حسن – تبریز     رکاب مردانه خیاری دور چنگ نقره طول نگین ۲۸ میلیمتر          عرض نگین ۱۸ میلیمتر سایز رکاب ۶۳/۵                    وزن انگشتر ۴۶/۸ گرم قیمت : ۶۸۰٫۰۰۰ تومان ***************************************************************** انگشتر عقیق سلیمانی یمنی [...]

۶:۵۶ ق.ظ

کد محصول : ۳۸۷ انگشتر عقیق سه پوست سبز یمنی مهره قدیمی کمیاب رکاب چهار چنگ تک چنگ نقره            سازنده : آقای هادی معیریان طول نگین ۱۴ میلیمتر                   عرض نگین ۱۰ میلیمتر سایز رکاب ۶۱/۵                          وزن انگشتر ۱۱/۹ گرم قیمت : ۶۸۰٫۰۰۰ تومان

۱۱:۵۹ ق.ظ

کد محصول : ۳۸۶ انگشتر عقیق دو پوست یمنی مهر سازنده : معیری – زنجان      رکاب چهار چنگ تک چنگ نقره طول نگین ۱۲/۵ میلیمتر         عرض نگین ۷/۶ میلیمتر سایز رکاب ۶۲                      وزن انگشتر ۱۰/۷ گرم قیمت : ۶۲۰٫۰۰۰ تومان **************************************************************** انگشتر جزع یمانی رکاب فیلی با قلمزنی [...]

۱:۳۶ ب.ظ

کد محصول : ۳۸۵ انگشتر نقره عقیق زرد یمنی مهر سازنده رکاب : تهران – رسول           رکاب جناغی چهار پر طرح استاد جدی طول نگین ۱۳/۶ میلیمتر       عرض نگین ۱۰/۱ میلیمتر سایز رکاب ۶۰                    وزن انگشتر ۲۰/۳ گرم قیمت : ۷۳۰٫۰۰۰ تومان ******************************************************************* انگشتر مردانه عقیق یمنی سازنده [...]

۷:۳۴ ق.ظ

کد محصول : ۳۸۴ انگشتر عقیق یمنی زرد مهر رکابساز : حامد               رکاب حصیری نقره طول نگین ۱۹/۵ میلیمتر          عرض نگین ۱۲/۵ میلیمتر سایز رکاب ۶۳                       وزن انگشتر ۲۶/۹ گرم قیمت : ۸۹۰٫۰۰۰ تومان

۷:۱۵ ق.ظ

کد محصول : ۳۸۳ انگشتر عقیق سرخ یمن رکابساز : آقای اسماعیل محرمی رکاب چهار چنگ تک چنگ نقره مهر زنجان محرمی طول نگین ۱۵/۲ میلیمتر       عرض نگین ۱۲/۳ میلیمتر سایز رکاب ۶۲/۵                    وزن انگشتر ۱۵/۳ گرم قیمت : ۳۵۰٫۰۰۰ تومان

۶:۴۱ ق.ظ

کد محصول : ۳۸۲ انگشتر عقیق یمنی سازنده : آقای اسماعیل محرمی       رکاب چهار چنگ دو چنگ نقره طول نگین ۱۷/۵ میلیمتر            عرض نگین ۱۴/۵ میلیمتر سایز رکاب ۶۲/۵                      وزن انگشتر ۱۷/۸ گرم قیمت : ۳۹۰٫۰۰۰ تومان ***************************************************************** انگشتر نقره مردانه عقیق سرخ یمنی رکابساز : آقای داوود کریمی [...]

۶:۲۰ ق.ظ

کد محصول : ۳۸۱ انگشتر عقیق زرد مردانه یمنی رکابساز : استاد هادی ابراهیمی مهر رکاب : قم – حیدری            نوع رکاب : خیاری چهار اشک طول نگین ۱۶/۵ میلیمتر           عرض نگین ۱۲/۹ میلیمتر سایز رکاب ۶۲/۵                    وزن انگشتر ۱۶/۸ گرم قیمت : ۴۹۰٫۰۰۰ تومان

۶:۲۵ ق.ظ

کد محصول : ۳۸۰ انگشتر عقیق یمنی رکابساز : آقای محمد کریمی         رکاب قلمزنی مهر خاتم طول نگین ۱۹ میلیمتر                عرض نگین ۱۳/۵ میلیمتر سایز رکاب ۶۱                         وزن انگشتر ۱۸/۳ گرم قیمت : ۷۳۰٫۰۰۰ تومان