۹:۱۱ ق.ظ

کد محصول : ۳۷۶ انگشتر زنانه عقیق یمنی سازنده رکاب استاد محمد کریمی    مهر رکاب محمد – خاتم رکاب شبکه طلا ( کم عیار ) تاج هشت گوش طول نگین ۱۰ میلیمتر    عرض نگین ۷/۵ میلیمتر سایز رکاب ۵۹            وزن انگشتر ۱۲/۷ گرم قیمت :  تومان

۶:۰۷ ب.ظ

کد محصول : ۲۲۳ انگشتر عقیق یمنی مهر سازنده رکاب : معیری – زنجان رکاب فیلی نقره قلمزنی استاد فرشاد ساعی طول نگین ۲۰/۵ میلیمتر    عرض نگین ۱۶/۹ میلیمتر سایز رکاب ۶۳            وزن انگشتر ۲۶/۹ گرم قیمت : ۱٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان

۷:۰۴ ق.ظ

کد محصول : ۳۷۴ انگشتر عقیق یمنی زرد رکابساز : استاد بهنام زنجانی          رکاب نقره شیخ احمد طول نگین ۱۷ میلیمتر                عرض نگین ۱۲/۶ میلیمتر سایز رکاب ۶۲/۵                       وزن انگشتر ۲۰/۱ گرم قیمت : ۷۵۰٫۰۰۰ تومان فروش رفته ****************************************************************** انگشتر عقیق سلیمانی جنس رکاب [...]

۸:۳۰ ق.ظ

کد محصول : ۳۷۲ انگشتر جزع یمانی رکاب دست ساز نقره تراش نگین مربع طول نگین ۱۹/۲ میلیمتر     عرض نگین ۱۱/۵میلیمتر سایز رکاب ۶۳                   وزن انگشتر ۱۰/۳ گرم قیمت : ۲۵۰٫۰۰۰ تومان فروش رفته

۱۲:۵۲ ق.ظ

کد محصول : ۳۷۱ انگشتر عقیق یمنی سرخ مهر رکابساز : معیری – زنجان       رکاب صدفی حاج رمضان نقره طول نگین ۲۴/۵ میلیمتر       عرض نگین ۱۵ میلیمتر سایز رکاب ۶۲                     وزن انگشتر ۲۲/۴ گرم قیمت : ۵۶۰٫۰۰۰ تومان ***************************************************************** انگشتر عقیق یمنی زرد نوع رکاب : فرفوجه                   [...]

۹:۴۰ ق.ظ

کد محصول : ۳۷۰ انگشتر عقیق یمانی سرخ تیره رکاب نقره صفوی مهر فتاح طول نگین ۱۸ میلیمتر         عرض نگین ۱۴/۵ میلیمتر سایز رکاب ۶۲                  وزن انگشتر ۱۳/۲ گرم قیمت : ۲۵۰٫۰۰۰ تومان

۹:۱۶ ق.ظ

کد محصول : ۳۶۹ انگشتر رکاب صفوی عقیق یمنی مهر رکابساز : مجید           رکاب دست ساز نقره طول نگین ۱۴/۵ میلیمتر          عرض نگین ۱۲ میلیمتر سایز رکاب ۶۰                       وزن انگشتر ۵/۷ گرم قیمت : ۳۴۰٫۰۰۰ تومان

۸:۴۳ ق.ظ

کد محصول : ۳۶۸ انگشتر عقیق یمنی کهنه نگین از مهره قدیمی ساخته شده است مهر رکابساز : سید ولی          رکاب شیاری نقره طول نگین ۱۴/۲ میلیمتر          عرض نگین ۱۱/۱ میلیمتر سایز رکاب ۶۱/۵                   وزن انگشتر ۱۱/۹ گرم قیمت : ۴۳۰٫۰۰۰ تومان

۸:۲۵ ق.ظ

کد محصول : ۳۶۷ انگشتر عقیق یمنی مهر رکابساز : معیری – زنجان       رکاب حاج رمضان نقره طول نگین ۱۷/۲ میلیمتر       عرض نگین ۱۳/۶ میلیمتر سایز رکاب ۶۱                     وزن انگشتر ۱۶ گرم قیمت : ۳۸۰٫۰۰۰ تومان

۱۲:۰۶ ب.ظ

کد محصول : ۳۶۶ انگشتر عقیق سرخ یمنی جهت تهیه عکس از نگین از اتاقک تاریک و نور پشت نگین استفاده شده رکاب شیخ احمد نقره مهر فتاح – زنجان طول نگین ۱۷/۹ میلیمتر       عرض نگین ۱۳/۷ میلیمتر سایز رکاب ۶۳/۵                    وزن انگشتر ۱۹/۲۷ گرم قیمت : ۵۸۰٫۰۰۰ تومان