انگشتر عقیق خطی سری اول
انگشتر عقيق خطي 8001 500.000 تومان

انگشتر عقيق خطي 8011 250.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8012 200.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8013 250.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8014 210.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8021 250.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8025 200.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8026 200.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8030 150.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8034 280.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8035 350.000 تومان فروخته شده است
انگشتر عقيق خطي 8039 700.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8047 280.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8058 210.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8059 550.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8060 500.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8061 520.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8064 200.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8066 500.000 تومان

*************************************************************
انگشتر عقیق خطی سری دوم

انگشتر عقيق خطي 8203 250.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8205 150.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8206 120.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8209 190.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8210 150.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8213 350.000 تومان فروخته شده است
انگشتر عقيق خطي 8214 150.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8215 220.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8217 200.000 تومان فروخته شده است
انگشتر عقيق خطي 8220 250.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8221 150.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8225 320.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8227 200.000 تومان فروخته شده است

&
*************************************************************
انگشتر عقیق خطی سری سوم

انگشتر عقيق خطي 8303 300.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8308 250.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8310 120.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8312 180.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8323 280.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8324 380.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8525 480.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8526 450.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8328 480.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8329 450.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8338 300.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8342 210.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8344 400.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8346 400.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8356 300.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8357 220.000 تومان
************************************************************
انگشتر عقیق خطی سری چهارم
انگشتر عقيق خطي 8408 500.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8409 320.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8410 280.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8412 330.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8418 150.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8419 150.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8422 300.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8423 300.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8425 280.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8427 230.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8431 600.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8445 300.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8446 350.000 تومان
*************************************************************
انگشتر عقیق خطی سری پنجم
انگشتر عقيق خطي 8502 350.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8506 320.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8507 550.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8508 250.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8510 600.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8513 300.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8515 300.000 تومان فروخته شده است
انگشتر عقيق خطي 8516 300.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8518 350.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8523 450.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8525 300.000 تومان فروخته شده است
انگشتر عقيق خطي 8532 210.000 تومان
انگشتر عقيق خطي 8533 600.000 تومان فروخته شده است
انگشتر عقيق خطي 8534 450.000 تومان

۱۲:۳۰ ب٫ظ انگشتر 8
18225 انگشتر نقره قلم زنی کهنه وزن 19.5 گرم سنگ عقیق یمنی با رنگ زرد پرتقالی به طول 19.2 و عرض 12.4 میلیمتر رکاب دست ساز مردانه سایز 65-66 قیمت…
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ انگشتر 8 مشاهده محصول
802131 انگشتر مردانه خطی وزن 14.7 گرم رکاب نقره دست ساز مدل کمره سایز 61-62 ساخته آقای داوود کریمی انگشترسازی زاهد زنجان سنگ عقیق یمن سرخ حکاکی استاد حسین شمشادی…
80031 انگشتر نقره حدید صینی وزن 16.5 گرم رکاب دست ساز مدل ذوالفقاری سایز 63 ساخته استاد سید حسین هاشمی حکاکی دستی استاد حسین شمشادی متن "دعای هفت جلاله" متن…
80035 انگشتر خطی وزن 16.2 گرم رکاب نقره دست ساز مدل گلدانی دو بَر ذوالفقاری سایز 63 ساخته آقای امین آتشباز شیرزای عقیق سبز طبیعی حکاکی استاد حسین شمشادی امضای…
81038 انگشتر نقره مردانه وزن 25.4 گرم رکاب دست ساز مدل شیخ احمد سایز 63 ساخته : استاد صابر بهلولی ، انگشترسازی فاخر زنجان عقیق یمنی خطی حکاکی استاد حسین…
80439 انگشتر مردانه نقره دست ساز وزن 15.6 گرم سنگ حدید صینی با دعای هفت جلاله به طول 26.8 و عرض 18 میلیمتر حکاکی با دست استاد حسین شمشادی امضای…

هنوز دیدگاهی ثبت نشده

اولین نفر باشید

برچسب ها :
خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.