2322

انگشتر در نجف مردانه

خط قدیمی زیبا متن : هو الله الذی لا اله الا هو

رکاب نقره دست ساز

انگشتر در نجف اصل مردانه 2322

Vintage Engraved Dur e Najaf Stone

Handmade Silver Men’s Ring

huwa Allahu lazi illa ho

Vintage Dur e Najaf Stone 2322

اوست خداوندی که غیر از او خدایی نیست

«الله» اسم علم است براي آن وجود مقدس که جامع جميع صفات کماليه و جماليه، و منزه از صفات ممکنات است. و لذا تمام أسماء و صفات حق در لفظ «الله» به طور اجمال جمعي مندرج است. و کلمه ي «الله» نزديک ترين أسماء باسم أعظم است.
در کتاب توحيد صدوق از أميرالمؤمنين عليه السلام نقل شده که فرمود: «ان قولک «الله» أعظم اسم من أسماء الله و هو الاسم الذي لا ينبغي أن يسمي به غير الله…» يعني: محققا گفتار تو به لفظ «الله» بزرگترين اسمي است از أسماء الهي، اسمي است که شايسته نيست غير از خدا- نام مخلوقي- بدان ناميده شود.
البته اين اسم مبارک مختص به ذات واجب الوجود است. در تفسير صافي از حضرت رضا عليه السلام نقل شده که فرمود: «… انها أقرب الي اسم الاعظم من ناظر العين الي بياضها» يعني: کلمه ي «الله» نزديک ترين اسم است به اسم أعظم که از ناظر چشم به سفيدي چشم نزديکتر است.
«لا اله الا هو» اين جمله در مواضع متعددي از قرآن آمده، و از أشرف آيات قرآني است، که دلالت بر يگانگي ذات خداوند دارد. و رکن أعظم اصول دين مي باشد. در کتاب «توحيد» صدوق از رسول خدا صلي الله عليه و آله نقل شده که فرمود: «من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنة» (هر کسي که از روي اخلاص- اين کلمه- لا اله الا الله را بر زبان آورد وارد بهشت شود). بعد فرمود: «گفتن از روي اخلاص آن است که او را از معاصي باز دارد».

ذکر کلمه ي «هو» در جمله ي «لا اله الا هو» که نفرمود «لا اله الا الله» و از اسم ظاهر به ضمير عدول کرد، مشتمل بر أسرار معنويه است، که بيان آن مناسب با وضع اين تأليف نيست. در اينجا فقط به ذکر اجمالي از آن اکتفاء مي کنيم.
بدان که هر اسمي از أسماء خداوند متعال مثل: عليم، قدير، مريد و و و دلالت دارد بر اتصاف ذات أحديت به آن صفت. مثلا «عليم» دلالت بر علم، و «قدير» بر قدرت، و «مريد» بر اراده و همچنين است ساير أسماء. و أما لفظ ضمير «هو» اشاره بذات أحديت من حيث الذات است، و لذا گفته شده که لفظ «هو» أخص از لفظ «الله» است که دلالت بر ذات دارد به لحاظ الوهيت آن، و به همين جهت گفته شده که جمله ي «لا اله الا هو» عماد و ستون توحيد است.
در تفسير «برهان» از اميرالمؤمنين عليه السلام نقل شده که فرمود: «يک شب قبل از جنگ «بدر» خضر را در خواب ديدم، و گفتم چيزي به من تعليم کن که به وسيله آن بر دشمنان پيروز شوم. گفت: بگو: «يا هو يا من لا هو الا هو» و چون صبح شد، خدمت رسول خدا صلي الله عليه و آله رفتم، و آن داستان را براي آن حضرت نقل کردم. آن حضرت فرمود: «يا علي اسم أعظم را آموخته اي» و روز «بدر» هم پيوسته اين کلمات ورد زبانم بود».

منبع : سایت راسخون

2353 انگشتر قدیمی جزع یمانی وزن 8.7 گرم رکاب نقره مردانه دست ساز مدل عرب سایز 63.5 خط کوپال کهنه با متن "لا اله الا الله الملک الحق المبین" نگین…
2349 انگشتر عقیق خطی وزن 19.5 گرم نگین حکاکی قدیمی 1342 هجری قمری طول نگین 22 عرض نگین 15.5 میلیمتر متن : عزّ من قنع و ذّل من طمع عزت…
2351 انگشتر عقیق خطی قدیمی وزن 7.9 گرم حکاکی دستی قاجاری متن : ومن یتوکل علی الله فهو حسبه رکاب دست ساز مدل عرب سایز 59 طول نگین 19.7 و…
2348 انگشتر مردانه خط کوپال قدیمی وزن 12.7 گرم سنگ جزع یمانی به طول 27.4 و عرض 20.8 میلیمتر متن خط برجسته : الله اکبر متن خط ریحانی : نادِ…
2352 انگشتر قدیمی خطی وزن 10 گرم عقیق زرد یمنی حکاکی دستی قاجاری به طول 26.6 و عرض 20.2 میلیمتر متن : وان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا…

هنوز دیدگاهی ثبت نشده

اولین نفر باشید

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.