1079

انگشتر عقیق یمنی

رکابساز : استاد محمد مهین غفاری (ممی) تبریزی

رکاب شبکه دور باز نقره مهر رکاب : M تبریز

رکاب انگشتر عقیق یمنی 1079انگشتر عقیق یمنی 1079انگشتر عقیق یمنی ممی تبریزی 1079رکاب محمد غفاری ممی M تبریز 1079

طول نگین 18 عرض نگین 12/5 میلیمتر

سایز رکاب 61/5 وزن انگشتر 27/2 گرم

قیمت : فروش رفته

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.