انگشتر جزع سرخ یمنی 3007 فروخته شده
1062 انگشتر حجر المراد یمنی سرخ کمیاب رکاب نقره ریز دیش (ریز دندانه) ساخته آقای سجاد معیریان طول نگین 21.2 عرض نگین 15.1 میلیمتر سایز رکاب 63 وزن انگشتر 22.3…
انگشتر جزع یمانی تیره 3022 فروخته شده
۱۲ شهریور ۱۳۹۴ انگشتر جزع مشاهده محصول
انگشتر مردانه جزع یمانی اصل 3004 فروخته شده
۲۹ فروردین ۱۳۹۴ انگشتر جزع مشاهده محصول
جزع یمانی زرد خط نایب 2033 فروخته شده
نگین انگشتر خطی سلام علی نوح 8409 فروخته شده
انگشتر مردانه جزع یمنی 3010 فروخته شده
۳۰ شهریور ۱۳۸۹ انگشتر جزع مشاهده محصول
انگشتر جزع یمانی 1012 فروخته شده
۲۱ شهریور ۱۳۸۹ انگشتر جزع مشاهده محصول
خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.