انگشتر عقیق خطی سوزنی قدیمی 255 فروخته شده
نگین فیروزه نیشابور خطی کهنه 2340 فروخته شده
نگین انگشتر عقیق خطی قدیمی 2440 فروخته شده
نگین انگشتر عقیق خط حیدری کاوه فروخته شده
نگین انگشتر خطی قدیمی 2342 فروخته شده
نگین انگشتر عقیق خطی قدیمی 8416 فروخته شده
کد محصول : 11 انگشتر عقیق خط سبک حکاکی نگین این انگشتر ثلث بوده و متن دعای ناد علی به شکل بسیار زیبا و هنرمندانه حکاکی گردیده است.این سبک از…
نگین انگشتر عقیق خطی قدیمی 11 فروخته شده
خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.