مهر قدیمی قاجاری با قاب نقره s138 موجود
مهر قدیمی قاجاری کد s138 مهر قدیمی قاجاری با قاب نقره وزن کل 2.1 گرم حکاکی سنتی گود از چپ به راست با خط نستعلیق متن لا اله الا الله الملك…
مهر انگشتری قدیمی قاجاری s118 موجود
مهر انگشتری قدیمی قاجاری کد s118 مهر انگشتری قدیمی قاجاری وزن کل 8.4 گرم حکاکی به شیوه سنتی گود از چپ با خط نستعلیق بسیار زیبا به روی عقیق کهنه…
خاتم عقيق مهر قاجاري محمدباقر s132_3 موجود
خاتم عقيق مهر قاجاري کد s132 خاتم عقيق مهر قاجاري وزن 10.3 گرم حکاکي به شیوه سنتی گود از چپ به راست با خط نستعليق ممتاز متن نام محمدباقر 1277…
مهر قدیمی عقیق صادق الوعد s107 موجود
مهر قدیمی عقیق کد s107 مهر قدیمی عقیق تراش چهار گوشه مستطیل به طول 14.7 و عرض 12.5 میلیمتر وزن 2.4 گرم حکاکی سنتی گود از چپ با خط ثلث…
مهر انگشتری جزع محمد یحیی s126_1 موجود
مهر انگشتری جزع کد s126 مهر انگشتری جزع وزن کل 17.3 گرم حکاکی به شیوه سنتی گود از چپ به راست با خط نستعلیق ممتاز به روی جزع تیره یمنی…
مهر انگشتر قدیمی عقیق محمدشفیع s133 موجود
مهر انگشتر قدیمی عقیق کد s133 مهر انگشتر قدیمی عقیق وزن 4.1 گرم حکاکی به شیوه سنتی گود از چپ به راست با خط نستعلیق ممتاز به روی عقیق کهنه…
مهر انگشتر قلمزنی شکرالله s131_1 موجود
مهر انگشتر قلمزنی قدیمی کد s131 مهر انگشتر قلمزنی قدیمی وزن 10.8 گرم عقیق حکاکی شده به شیوه سنتی گود از چپ به راست با خط نستعلیق ممتاز متن عبده…
خاتم يشم يماني مردانه امام حسن s135_3 موجود
خاتم يشم يماني مردانه کد s135 خاتم يشم يماني مردانه وزن 5.1 گرم حکاکی سنتی گود از چپ به راست با خط طغرا متن یا امام حسن (ع) 1289 هجری…
خاتم مهر عقیق یمنی مردانه s134_3 موجود
خاتم مهر عقیق یمنی s134 خاتم مهر عقیق یمنی مردانه وزن 11.7 گرم حکاکی به شیوه سنتی گود از چپ به راست با خط نستعلیق ممتاز متن نام پاشا علی…
مهر انگشتری مردانه عقیق علی اکبر s129 موجود
مهر انگشتری مردانه عقیق کد s129 مهر انگشتری مردانه عقیق وزن کل 14 گرم حکاکی به شیوه سنتی گود از چپ به راست با خط ثلث متن العبد المذنب علی…
خاتم مهر جزع يماني غلام صدیق s137 موجود
خاتم مهر جزع يماني کد s137 خاتم مهر جزع يماني وزن 11.1 گرم حکاکی سنتی گود از چپ به راست با خط ثلث متن غلام صدیق 1309 هجری قمری انگشتر…
مهر انگشتر مردانه عباس الحسینی s127 موجود
مهر انگشتر مردانه عقیق کد s127 مهر انگشتر مردانه عقیق وزن کل 12.9 گرم حکاکی به شیوه سنتی گود از چپ به راست با خط نستعلیق متن هوالهادی عباس الحسینی…
مهر قدیمی عقیق خطی والی s117 موجود
مهر قدیمی عقیق خطی کد s117 مهر قدیمی عقیق خطی با تراش بیضی تخت به طول 19 و عرض 14 میلیمتر حکاکی سنتی گود از چپ به خط نستعلیق زیبا…
مهر خطی قدیمی قاجاری رضاقلی s130 موجود
مهر خطی قدیمی قاجاری وزن 1.1 گرم عقیق حکاکی شده به شیوه سنتی گود از چپ به راست با خط نستعلیق متن نام رضاقلی 1204 هجری قمری سنگ عقیق طبیعی…
مهر عقیق قدیمی ابراهیم الموسوی s128_1 موجود
مهر عقیق قدیمی 1.63 گرم حکاکی سنتی گود از چپ به راست با خط طغرا متن ابراهیم الموسوی سنگ عقیق یمنی طبیعی اصل به طول 18.4 و عرض 13.9 میلیمتر…
مهر قدیمی خطی محمدرضا s121_1 موجود
مهر قدیمی خطی کد s121 مهر قدیمی خطی وزن 1.76 گرم سنگ عقیق یمنی طبیعی اصل به طول 23 و عرض 16.8 میلیمتر حکاکی سنتی گود از چپ به راست…
مهر انگشتر قدیمی یشم تیموری s125_2 موجود
مهر انگشتر قدیمی یشم تیموری وزن کل 19.1 گرم حکاکی سنتی به شیوه گود با خط ثلث از سمت چپ به روی سنگ یشم گرد به قطر 21.5 میلیمتر در…
مهر خطی قدیمی شرف النسا بیگم s124 موجود
مهر خطی قدیمی وزن 2.3 گرم حکاکی سنتی گود از چپ به راست با خط نستعلیق به روی عقیق متن نام شرف النسا بیگم 1245 هجری قمری دوره قاجار سنگ…
مهر قدیمی عقیق خطی محمدباقر s123_6 موجود
مهر قدیمی عقیق خطی وزن 6.2 گرم حکاکی سنتی گود از چپ به راست با خط نستعلیق ممتاز دوره قاجار متن عبده الراجی محمد باقر ۱۳۰۰ هجری قمری به همراه…
مهر قدیمی قاجاری عقیق s122 موجود
مهر قدیمی قاجاری کد s122 مهر قدیمی قاجاری عقیق وزن 1.2 گرم حکاکی سنتی گود از چپ به راست با خط نستعلیق متن در هر دو جهان شوم بقربان علی…
مهر خطی قدیمی محمد الموسوی m136 موجود
مهر خطی قدیمی کد s136 مهر خطی قدیمی وزن 1 گرم سنگ عقیق یمن عالی به طول 14 و عرض 8.3 میلیمتر حکاکی شده به شیوه سنتی گود از چپ…
نگین قدیمی خطی عقیق s115 موجود
نگین قدیمی خطی کد s115 نگین قدیمی خطی وزن 1.4 گرم سنگ عقیق سرخ یمنی طبیعی اصل به طول 16.5 و عرض 10.1 میلیمتر حکاکی سنتی گود از چپ با…
مهر انگشتری قدیمی عقیق s116 موجود
مهر انگشتری قدیمی کد 116 مهر انگشتری قدیمی عقیق وزن 5.27 گرم حکاکی به شیوه سنتی گود از چپ با خط طغرا به روی عقیق کهنه تراش چهار گوشه لبه…
مهر انگشتری عقیق یعقوب s119 موجود
مهر انگشتری عقیق کد 119 مهر انگشتری عقیق وزن کل 9.23 گرم حکاکی به شیوه سنتی گود از چپ با خط نستعلیق به روی عقیق کهنه یمنی رگه‌دار با تراش…
انگشترهای فروش رفتهS RINGS
خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.