انگشتر فدیوم عقیق سفید یمنی مردانه f220 فروخته شده
انگشتر عقیق کبود یمنی دست ساز a250 فروخته شده
انگشتر یاقوت سرخ افریقایی 331 فروخته شده
انگشتر فیروزه نیشابور دست ساز 199 فروخته شده
انگشتر عقیق زرد یمنی معیری a249 فروخته شده
انگشتر عقیق آلبالویی یمنی رکاب عباسی a248 فروخته شده
انگشتر فیروزه نیشابوری اصل قدیمی 202 فروخته شده
انگشتر جزع یمانی مردانه دست ساز f243 فروخته شده
انگشتر عقیق سوسنی یمنی a243 فروخته شده
دُرّ دودی خطی حکاکی دستی 8249 فروخته شده
انگشتر خطی نقره عقیق دست ساز مردانه 8375 فروخته شده
انگشتر عقیق یمنی کمره صفوی a237 فروخته شده
انگشتر رولکسی فدیوم مردانه f204 فروخته شده
انگشتر اوپال قهوه ای آتشی 209 فروخته شده
انگشتر عقیق خط حر f185 فروخته شده
انگشتر زمرد پنج شیر افغانستان f238 فروخته شده
گردنبند نقره عقیق زرد خطی 8240 فروخته شده
انگشتر فدیوم عقیق یمنی زغال دار f216 فروخته شده
انگشتر عقیق زرد طبیعی a241 فروخته شده
انگشتر مردانه عقیق خطی 8377 فروخته شده
انگشتر سنگ ماه 164 فروخته شده
انگشتر یاقوت کبود 223 فروخته شده
انگشتر عقیق دو پوست خطی مردانه 8379 فروخته شده
انگشتر جواهری عقیق یمنی a236 فروخته شده
خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.