انگشتر عقیق خط حقیر 1نگین عقیق خط حقیر 2خط حقیر انگشتر عقیق 3حکاکی حقیر حسین امینی 4

خط عبد رکاب دستساز 1عقیق خط عبد 2انگشتر خط عبد 3حکاکی چپ عبد امضا قطره 4

شهر مقدس و زیارتی مشهد به دلیل دارا بودن زائران فراوان حرم رضوی و همچنین علاقمندی آنان به تهیه انگشتری همیشه محل خوبی برای عرضه انگشترها و نگینهای خطی بوده است.این علاقه و تقاضا باعث گردیده که توجه هنرمندان حکاک به این عرصه بیشتر جلب شود و بالطبع به علت سکونت قسمت اعظمی از هنرمندان حکاک در خراسان رضوی ، شاهد عرضه نگینهای خطی در سبکها و شکلهای متنوع و بدیع باشیم.

انگشتر مردانه عقیق خطی 7116انگشتر مردانه خط عبد ۲۲۰۱انگشتر نقره خط عبد ۲۲۰۲انگشتر رکاب شایستگان خط حقیر ۲۲۰۳انگشتر مردانه نقره خط حقیر ۲۲۰۴انگشتر دست ساز عقیق خط عبد ۲۲۰۵انگشتر نقره عقیق خط عبد ۲۲۰۶انگشتر خط حقیر رکاب نقره ۲۲۰۷انگشتر خط حقیر رکاب نقره ۲۲۰۸انگشتر خط عبد ۲۲۰۹انگشتر خط عبد رکاب دست ساز ۲۲۱۰انگشتر خط عبد رکاب مشبک ۲۲۱۱انگشتر مردانه خط حقیر علی ۲۲۱۲انگشتر خط عبد رکاب شیخ احمد ۲۲۱۳انگشتر عقیق خط عبد شیرازی ۲۲۱۴انگشتر دست ساز خط عبد ۲۲۱۵انگشتر خط عبد حکاکی تصویری 2216انگشتر خطی عبد شیخ احمد 2217انگشتر دست ساز خط عبد ۲۲۱۸انگشتر رکاب فدیوم f خانی 2219انگشتر خط عبد رکاب گنجی 2220رکاب انگشتر نقره مردانه خط عبد ۲۲۲۱انگشتر مردانه عقیق خط عبد ۲۲۲۲انگشتر مردانه عقیق خطی عبد ۲۲۲۳انگشتر خط عبد رکاب نقره ۲۲۲۴انگشتر خط حقیر رکاب بیگلو ۲۲۲۵انگشتر حقیر چهارده معصوم ۲۲۲۶انگشتر خط عبد مشهد ۲۲۲۷انگشتر خط عبد رکاب فدیوم ۲۲۲۸انگشتر مردانه خطی عبد ۲۲۲۹انگشتر مردانه خط عبد ۲۲۳۰انگشتر سیاه قلم خط عبد ۲۲۳۱انگشتر خطی حکاک حقیر ۲۲۳۲انگشتر خط عبد شیخ احمد ۲۳۳۳انگشتر محمودی خط عبد ۲۳۳۴انگشتر خط عبد رکاب نقره ۲۳۳۵انگشتر تهران کُرد خط عبد ۲۳۳۶انگشتر سید راشد حکاک عبد ۲۳۳۷عقیق خط عبد رکاب انگشتر ۲۲۳۸رکاب سیاه قلم خط عبد ۲۲۳۹انگشتر با خط حقیر ۲۲۴۰رکاب نقره عقیق خط عبد ۲۲۴۱انگشتر خط عبد رکاب زاد ۲۲۴۲انگشتر مردانه نقره خط حقیر ۲۲۴۳رکاب دست ساز صدف خط عبد ۲۲۴۴انگشتر مردانه عقیق خط عبد ۲۲۴۵انگشتر عقیق خط عبد ۲۲۴۶engraved agate ring abd ۲۲۴۷خط بدر سید مهدی یوسفی قم 2248انگشتر مردانه خط قدر ۲۲۴۹انگشتر خط عطا رکاب نقره 2250انگشتر خط ری ماشاءالله کبیرانگشتر خط قمر رکاب الماسی 2252انگشتر عقیق حکاکی عبد 2253

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.