عقیق سیاه یمنی متن یا علی حکاکی همتی 7022 فروخته شده
انگشتر خطی قلمزنی سنگ عقیق سیاه یمنی با متن "یا علی" حکاکی خط گود نستعلیق عمل استاد علی همتی امضای حم رکاب نقره دست ساز فیلی سایز 65 - 66…
انگشتر حدید دعای هفت جلاله 7023 فروخته شده
انگشتر خطی حدید دعای هفت جلاله حکاکی دستی استاد حسین شمشادی رکاب نقره دست ساز مردانه سایز 62.5 - 63 قلمزنی آقای علیرضا محمدی کمال آبادی ، اصفهان متن روی…
انگشتر مردانه فدیوم آیت الکرسی کوپال 8647 فروخته شده
انگشتر فدیوم عقیق زرد یمنی خط کوپال وزن 18.8 گرم رکاب فدیوم سایز 61 مدل خیاری مُهر علی (F) حیدری حکاکی ماشینی استاد محسن حیدری متن " آیت الکرسی "…
انگشتر مردانه فدیوم خط حیدری طه f120 فروخته شده
انگشتر مردانه فدیوم رکاب دست ساز شبکه جناغی بغل ابزار 62 - 61.5 ساخته استاد امیرمحمدی با مهر نقره (F) سازان ، تهران عقیق یمنی خط استاد جواد طایفه حیدری…
انگشتر جزع یمانی خط کوپال کد 8654 فروخته شده
انگشتر خط کوپال مردانه رکاب دست ساز نقره مدل دوره گوارسه (دوره تاپان) ساخته آقای سجاد معیریان ، زنجان متن : انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم…
انگشتر قدیمی خط پیازی کد 8256 فروخته شده
انگشتر مردانه قلمزنی خطی جنگی f168 فروخته شده
انگشتر مردانه قلمزنی خطی رکاب نقره دست ساز سایز 64.5 - 65 ساخته استاد مهدی رحمانی قلم زنی دو طرف رکاب با متن "یا علی" و "یا فاطمه" عمل استاد…
انگشتر در نجف اصل خطی رکاب شبکه 8013 فروخته شده
انگشتر در نجف اصل خطی 16.2 گرم رکاب نقره دست ساز شبکه با اره کاری زیبا سایز 62 متن : ماشاءالله لاقوه الابالله استغفرالله ،محمد و علی حکاکی دستی استاد…
انگشتر مردانه دُرّ نجف قلم زنی f154 فروخته شده
انگشتر مردانه دُرّ نجف خطی رکاب نقره دست ساز سایز 65 - 66 با قلم زنی زیبای استاد حمیدرضا جنگی ، مشهد الرضا متن قلم زنی برجسته بروی رکاب: علی…
انگشتر خطی عقیق شجر رکاب نقره مردانه 7017 فروخته شده
انگشتر خطی عقیق شجر وزن 37.9 گرم رکاب نقره مردانه دست ساز مدل شیخ احمد سایز 65 - 66 ساخته استاد صابر بهلولی ، انگشترسازی فاخر زنجان حکاکی دستی عبارت…
انگشتر عقیق زرد یمنی خطی قدیمی f145 فروخته شده
انگشتر خطی عقیق تراش ثبتی یمنی 7015 فروخته شده
انگشتر خطی عقیق وزن 15.4 گرم سنگ نگین عقیق تراش ثبتی اصل یمنی به طول 21 و عرض 14.5 میلیمتر حکاکی دستی زیبای عبارت ماشاء الله لا قوة الاّ بالله…
انگشتر در نجف خطی F104 فروخته شده
انگشتر در نجف خطی متن: اصحاب کساء ، الله محمد علی فاطمه حسن و حسین (علیهم السلام) حکاکی دستی خط نستعلیق گود از راست عمل استاد حسین شمشادی رکاب نقره…
عقیق سیاه یمنی خطی 7009 فروخته شده
انگشتر نقره مردانه دست ساز 7007 فروخته شده
انگشتر نقره خطی حدید 8212 فروخته شده
انگشتر مردانه حدید هفت جلاله رکاب دوچنگ نقره دست ساز استاد هادی معیریان ، زنجان متن " دعای هفت جلاله " روی نگین " اعوذ بجلال الله، اعوذ بکلمات الله،…
انگشتر استاد جنگی عقیق یمن خطی 2572 فروخته شده
انگشتر استاد جنگی با عقیق یمن خطی به طول 21.5 و عرض 17 میلیمتر رکاب نقره دست ساز مردانه سایز 63.5 - 64 ساخته استاد مهدی رحمانی مشهد در یک…
انگشتر فدیوم عقیق دو پوست خط مهر f124 فروخته شده
انگشتر فدیوم عقیق دو پوست وزن 17.8 گرم عبارت یا حسین (ع) با حکاکی دستی استاد محسن سعیدی منش امضای خط مهر رکاب دست ساز مدل فیلی با ابزار کج…
انگشتر دُرّ نجف اصل خط طه فروخته شده
انگشتر دُرّ نجف اصل حکاکی خط نستعلیق گود از راست عبارت "یا علی ادرکنی" توسط استاد جواد طایفه حیدری امضای "طه" رکاب نقره دست ساز مدل کمره دو پَر (دو…
انگشتر قلمزنی دعای هفت جلاله 8213 فروخته شده
انگشتر قلم زنی حدید طبیعی وزن 27.3 گرم رکاب نقره فیلی با تاج ریزدندانه سایز 66-66.5 دست ساز استاد عرفان شمس ، قم قلمزنی استاد علیرضا محمدی ، اصفهان دعای هفت…
انگشتر مردانه عقیق شهادتین جنگی مشهد فروخته شده
انگشتر مردانه عقیق شهادتین حکاکی دستی گود خط نستعلیق عبارت "لا اله الا الله" عمل استاد حسین شمشادی عمل قلمزنی هنرمندانه استاد حمیدرضا جنگی ، مشهد در یک سمت عبارت…
انگشتر عقیق نباتی یمنی آذری 8019 فروخته شده
انگشتر عقیق نباتی یمنی خطی حکاکی گود خط نستعلیق از راست ذکر "ماشاء الله لا قوه الا بالله استغفرالله" اثر استاد امیرحسین رضیئی ، تهران با امضای مبین پشت نگین…
انگشتر عقیق سفید خط حر 2644 فروخته شده
انگشتر عقیق سفید رکاب نقره مدل صفوی دست ساز مردانه استاد بردیا مظهری ، مُهر طهران - مظهری حکاکی دستی گود خط نستعلیق از راست متن "یا فاطمه الزهرا اغیثینی"…
انگشتر سیترین طبیعی خطی 80126 فروخته شده
انگشتر سیترین طبیعی خطی حکاکی دستی گود خط نستعلیق عبارت یا رزاق عمل استاد حسین شمشادی رکاب نقره دست ساز مردانه مدل تک چنگ سایز 62.5 - 63 ساخته انگشترسازی…
انگشترهای فروش رفتهS RINGS
خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.