برای مشاهده انگشترهای ورودی جدید و یا شرکت در حراجی انگشتر ارزان قیمت با لمس کردن عکس زیر در گوشی های هوشمند موبایل ، در کانال تلگرام انگشتر مردانه نقره پارس جواهر به ما بپیوندید :

کانال تلگرامی محصولات پارس جواهر

*****************

کانال حراجی انگشتر پارس جواهر

*****************

انگشتر فاخر

انگشتر قدیمی خطی f536_1انگشتر مردانه فدیوم جدی f531انگشتر جواهر یاقوت سرخ f529انگشتر شفت العبد خطی f528

انگشتر عقیق استاد جدی f514انگشتر فدیوم فیروزه نیشابوری f505انگشتر قدیمی مردانه زمرد f498انگشتر مردانه فیروزه خطی f524انگشتر عقیق خطی قدیمی f530

انگشتر عقیق تراش قطعی یمن f483انگشتر قدیمی حکاکی قاجاری f519انگشتر قدیمی مردانه جزع یمانی f527

انگشتر قلمزنی جزع قدیمی f502ساعت جیبی نقره قدیمی f533

*****************

انگشتر عقیق خطی

انگشتر نقره قان داش خطی 7141انگشتر خطی طرح قدیم 7139انگشتر عقیق یمن خطی 7138انگشتر یشم خطی 7134انگشتر عقیق یمنی خطی 7131

انگشتر عقیق یمن خطی 7110انگشتر قدیمی عقیق خطی 7217انگشتر عقیق زرد خطی 7132انگشتر عقیق سبز خطی 7130انگشتر عقیق خطی 7136

انگشتر مردانه دست ساز خطی 7119دستبند عقیق خطی 7120.7

*****************

انگشتر عقیق یمنی و شرف شمس

انگشتر قدیمی عقیق سرخ یمنی a519انگشتر عقیق تراش قطعی قدیمی a516انگشتر مردانه عقیق باباقوری a515انگشتر عقیق کهنه یمنی f532انگشتر عقیق تراش قطعی یمن a504انگشتر عقیق سه پوست a503

انگشتر مردانه عقیق یمنی a501انگشتر جزع یمانی سرخ تیره اصل a510انگشتر مردانه عقیق سبز a482انگشتر باباقوری دست ساز a481انگشتر عقیق زرد یمن a514

انگشتر فدیوم مردانه عقیق a472انگشتر عقیق یمنی مردانه f485

*****************

گردنبند

گردنبند عقیق خطی f450گردنبند عقیق خطی 7108گردنبند خط کوپال عقیق یمن f438

گردنبند عقیق یمنی قدیمی a401گردنبند عقیق کیفی قدیمی a389گردنبند عقیق دوکی یمنی قدیمی a402گردنبند لاجورد حرز دار 319

*********

انگشتر یاقوت سرخ,یاقوت کبود,یاقوت زرد

انگشتر مردانه یاقوت زرد 375انگشتر یاقوت کبود مردانه 374

انگشتر نقره مردانه زبرجد 354انگشتر یاقوت سرخ بهسازی 354انگشتر استار یاقوت کبود 311

*****************

انگشتر خاص

انگشتر فیروزه عجمی نیشابور 239انگشتر عقیق شجر پرنده 221انگشتر عقیق شجر مردانه 204

انگشتر در نفتی مردانه 326انگشتر فدیوم زولتانایت مردانه 316انگشتر عقیق شجر طبیعی اصل 222

*******

تسبیح

تسبیح سندلوس نارنجی زرد آلمان 264تسبیح سندلوس زرد زعفرانی آلمان 263تسبیح کشکول فیروزه مرجان نقره کوب 252تسبیح سندلوس نارنجی پر رنگ قدیمی آلمانی 246

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.