برای مشاهده انگشترهای ورودی جدید و یا شرکت در حراجی انگشتر ارزان قیمت با لمس کردن عکس زیر در گوشی های هوشمند موبایل ، در کانال تلگرام انگشتر مردانه نقره پارس جواهر به ما بپیوندید :

کانال تلگرامی محصولات پارس جواهر

*****************

کانال حراجی انگشتر پارس جواهر

*****************

انگشتر فاخر

انگشتر فدیوم عقیق زرد f478انگشتر مردانه قلم زنی عقیق f476انگشتر گارنت رودولیت f475انگشتر عقیق زعفرانی یمانی f470انگشتر عقیق آلبالویی یمنی f468انگشتر عقیق سوسنی تیره یمن f477

انگشتر عقیق کرزی یمن f472انگشتر یاقوت سرخ خطی f456انگشتر عقیق تراش قطعی یمن f451انگشتر عقیق تراش قطعی f444انگشتر عقیق یمنی f471

انگشتر عقیق طوقدار یمن f473انگشتر قدیمی قلمزنی عقیق f439انگشتر عقیق یمنی خطی مردانه f465انگشتر فیروزه درشت مصری f461انگشتر فاخر مردانه عقیق f467

انگشتر قدیمی جزع یمانی f433انگشتر فدیوم جزع یمانی f420انگشتر با عقیق خطی قدیمی f369

گردنبند عقیق خطی f450

*****************

انگشتر عقیق خطی

انگشتر عقیق خطی 8077انگشتر عقیق سبز خطی 7031انگشتر خطی کوپال جزع 8659انگشتر یشم سبز کوپال 8661

انگشتر عقیق خطی 7087انگشتر عقیق سبز خطی 7089انگشتر خط کوپال یشم یمنی 8660انگشتر عقیق خطی مردانه 7099

انگشتر عقیق یمن خطی 7096

*****************

انگشتر عقیق یمنی و شرف شمس

انگشتر مردانه عقیق تراش ثبتی یمنی a455انگشتر عقیق سرخ تراش قطعی اصل یمن a454انگشتر قدیمی عقیق آلبالویی یمن a231انگشتر عقیق زرد یمنی a246انگشتر قانداش یشم یمن a235انگشتر عقیق یمن a227

انگشتر عقیق تراش قطعی یمنی a452انگشتر مردانه عقیق یمن a202انگشتر عقیق دخانی یمن a111انگشتر عقیق رگه دار یمن a441انگشتر عقیق افریقایی مردانه a434انگشتر جزع باباقوری a428

انگشتر قلمزنی عقیق یمن a413انگشتر قدیمی مردانه عقیق زرد یمنی a408انگشتر قلمزنی عقیق یمن a439

*****************

گردنبند

گردنبند خط کوپال عقیق یمن f438گردنبند عقیق زرد خطی 7094گردنبند جزع سیاه یمانی f434گردنبند عقیق سبز خطی 2083

گردنبند عقیق یمنی قدیمی a401گردنبند عقیق کیفی قدیمی a389گردنبند عقیق دوکی یمنی قدیمی a402گردنبند لاجورد حرز دار 319گردنبند جزع یمانی خطی 7092

*********

انگشتر یاقوت سرخ,یاقوت کبود,یاقوت زرد

انگشتر یاقوت استار کبود 324انگشتر زبرجد اصل 355انگشتر نقره یاقوت زرد 357انگشتر نقره زمرد کلمبیا 337

انگشتر نقره مردانه زبرجد 354انگشتر یاقوت سرخ بهسازی 354انگشتر استار یاقوت کبود 311

*****************

انگشتر خاص

انگشتر عقیق شجر طبیعی 216انگشتر عقیق شجر سرخ مردانه 216انگشتر نقره مردانه توپاز 323انگشتر عقیق شجر یمن 215انگشتر موزانایت دست ساز 320انگشتر فیروزه نیشابور مردانه 229

انگشتر مردانه عقیق شجر 214انگشتر فیروزه محک نیشابوری 224انگشتر فدیوم زولتانایت مردانه 316

*******

تسبیح

تسبیح آب حیات نباتی 254تسبیح کشکول فیروزه مرجان نقره کوب 252تسبیح یسر مکاوی اصل حجاز 250تسبیح سندلوس نارنجی پر رنگ قدیمی آلمانی 246تسبیح باغه قدیمی 240تسبیح استخوان شتر با کهربا 234

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.