برای مشاهده انگشترهای ورودی جدید و یا شرکت در حراجی انگشتر ارزان قیمت با لمس کردن عکس زیر در گوشی های هوشمند موبایل ، در کانال تلگرام انگشتر مردانه نقره پارس جواهر به ما بپیوندید :

کانال تلگرام انگشتر نقره مردانه

*******************************

کانال تلگرام انگشتر حراجی و ارزان قیمت

********************************

انگشتر فاخر

عقیق خط محمدطاهر حکاک 77

انگشتر قدیمی عقیق خطی قاجاری f155انگشتر فدیوم زمرد زامبیا کد f176انگشتر مردانه فیروزه نیشابور کد f175

انگشتر قلم زنی جنگی f161انگشتر مردانه عقیق اسفندیار خسروی f167انگشتر مردانه عقیق یمنی کد f157انگشتر فدیوم مردانه عقیق f179

عقیق خط طه جواد طایفه حیدری کد f172انگشتر عقیق یمن خط حر کد f170گردنبند عقیق یمنی خط حر f144انگشتر قدیمی خطی عقیق f177انگشتر قدیمی خطی حکاکی دستی کد f165

******************************

انگشتر عقیق خطی

انگشتر دُرّ خطی حکاکی دستی 7018

انگشتر نقره عقیق خط 8214انگشتر مردانه عقیق سبز خطی کد 8257

عقیق یمنی حکاکی دستی 7011انگشتر عقیق یمن خطی کد 8261انگشتر قدیمی خط پیازی کد 8256انگشتر مردانه عقیق خطی 7024

انگشتر شرف الشمس خطی کد 8255انگشتر عقیق خطی مردانه کد 8260انگشتر خطی عقیق طاها 8002انگشتر نقره عقیق خطی 8004انگشتر عقیق خط 8005

****************************

انگشتر عقیق یمنی و شرف شمس

انگشتر زنانه عقیق یمنی قدیمی a151انگشتر عقیق زرد باباقوری a150

انگشتر نقره مردانه دست ساز عقیق کد a158انگشتر عقیق سوسنی یمنی کد a162انگشتر عقیق یمنی تراش قطعی کد a164

انگشتر عقیق سه پوست یمنی 162انگشتر مردانه قدیمی عقیق یمنی کد a155انگشتر مردانه عقیق سوسنی کد a157انگشتر عقیق باباقوری قدیمی کد a166

**************************

انگشتر یاقوت سرخ,یاقوت کبود,یاقوت زرد

انگشتر یاقوت سرخ زنانه کد 326انگشتر استار کد 226انگشتر مردانه یاقوت سرخ کد 293

انگشتر نقره یاقوت سونچیا 318انگشتر زمرد کلمبیا عقیق یمنی 223انگشتر یاقوت زرد رکاب فدیوم 325انگشتر مردانه یاقوت سرخ 327

**************************

انگشتر خاص

انگشتر فیروزه نیشابور اصل 189انگشتر مردانه فیروزه نیشابوری اصل کد 191

انگشتر مردانه نقره دست ساز فیروزه نیشابور 192انگشتر فیروزه نیشابور 186انگشتر مردانه فیروزه شهربابک 187

عقیق شجر انگشتر قدیمی ۱۹۵انگشتری شجر کد 174انگشتر شجر کد 190انگشتر موزانایت نقره 288

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.