برای مشاهده انگشترهای ورودی جدید و یا شرکت در حراجی انگشتر ارزان قیمت با لمس کردن عکس زیر در گوشی های هوشمند موبایل ، در کانال تلگرام انگشتر مردانه نقره پارس جواهر به ما بپیوندید :

کانال تلگرامی محصولات پارس جواهر

*******************************

کانال حراجی انگشتر پارس جواهر

********************************

انگشتر فاخر

انگشتر عقیق آنسی یمن f294انگشتر عقیق یمن مردانه f293انگشتر عقیق زرد یمن خطی f292انگشتر قدیمی فیروزه نیشابور f291

انگشتر فدیوم عقیق یمنی f278انگشتر مردانه عقیق یمانی f289انگشتر مردانه فدیوم دست ساز f284انگشتر فیروزه نیشابوری f275

انگشتر مُهر قدیمی عقیق f269انگشتر نقره خط قدیمی f279انگشتر عقیق خط طه f287

انگشتر مردانه فدیوم عقیق یمن f277انگشتر عقیق خطی f270انگشتر قلم زنی استاد جنگی f276انگشتر عقیق کلوخه افریقایی f286

انگشتر عقیق یمانی مردانه فدیوم f253انگشتر فدیوم مردانه دست ساز محک تهران f271انگشتر رکاب فدیوم دست ساز مردانه f285انگشتر خط کوپال f288

******************************

انگشتر عقیق خطی

انگشتر عقیقِ یمن خطی 8347انگشتر مردانه حدید خطی 7043انگشتر قدیمی عقیق خطی 8348

انگشتر عقیق خطی یمنی 8358انگشتر خطی عقیق کبود یمنی 8351انگشتر مردانه عقیق خطی 8350

گردنبند عقیق خطی 8373گردنبند عقیق خطی 8371انگشتر مردانه عقیق خطی ثتا 8359انگشتر مردانه عقیق خطی 8354انگشتر مُهر قدیمی عقیق 8349

****************************

انگشتر عقیق یمنی و شرف شمس

انگشتر عقیق یمن تراش قطعی a274انگشتر عقیق کبدی یمنی a277

انگشتر نقره قدیمی عقیق a285انگشتر عقیق تراش ثبتی یمنی قدیمی a282انگشتر قدیمی عقیق سفید تراش ثبتی a288

انگشتر عقیقِ یمن a271انگشتر عقیق یمنی نقره جنگی a260انگشتر عقیق زرد یمنی a275انگشتر جزع یمانی مردانه a281انگشتر قدیمی عقیق یمنی قلم زنی a287

**************************

انگشتر یاقوت سرخ,یاقوت کبود,یاقوت زرد

انگشتر استار کد 226انگشتر یاقوت زرد عقیق مردانه 330

انگشتر زمرد کلمبیا عقیق یمنی 223انگشتر یاقوت کبود اصل 332

**************************

انگشتر خاص

انگشتر نقره فیروزه نیشابور مردانه 198انگشتر فیروزه نیشابوری اصل دست ساز 201انگشتر قدیمی شجر قلم زنی 206

انگشتر شجر طبیعی مردانه نقره 205انگشتر سنگِ عقیقِ شجر ایرانی 204انگشتر عقیق شجر 201.3انگشتر موزانایت رکاب نقره 300

تسبیح کهنه سندلوس آلمان 208تسبیح قدیمی باغه اعلا 205تسبیح سندلوس آلمانی آلبالویی 204تسبیح قدیمی یسر حجاز 209

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.