برای مشاهده انگشترهای ورودی جدید و یا شرکت در حراجی انگشتر ارزان قیمت با لمس کردن عکس زیر در گوشی های هوشمند موبایل ، در کانال تلگرام انگشتر مردانه نقره پارس جواهر به ما بپیوندید :

کانال تلگرامی محصولات پارس جواهر

*****************

کانال حراجی انگشتر پارس جواهر

*****************

انگشتر فاخر

گردنبند عقیق خطی f450بازوبند خطی نقره قاجار f446گردنبند خط کوپال عقیق یمن f438

انگشتر عقیق تراش قطعی یمن f451انگشتر عقیق یمن مردانه f449انگشتر یاقوت خطی مردانه قدیمی f447انگشتر عقیق تراش قطعی f444انگشتر خطی قدیمی عقیق f443انگشتر مردانه عقیق زرد f440انگشتر قدیمی قلمزنی عقیق f439

انگشتر عقیق تراش ثبتی f442انگشتر در نجف خط کوپال f436انگشتر عقیق تراش ثبتی قدیمی f435انگشتر عقیق خط کوفی f428انگشتر فیروزه محک نیشابوری مردانه f425انگشتر قدیمی عقیق یمنی خطی f419

انگشتر عقیق یمن مردانه f432انگشتر قدیمی جزع یمانی f433انگشتر عقیق مردانه دست ساز f431انگشتر فدیوم جزع یمانی f420انگشتر با عقیق خطی قدیمی f369

مُهر قدیمی قاجاری عقیق f427انگشترفدیوم یاقوت سرخ f356

انگشتر کلکسیونی عمل غلام f395

*****************

انگشتر عقیق خطی

انگشتر خطی کوپال جزع 8659انگشتر عقیق سبز خطی 7089انگشتر فدیوم جزع کوپال 8658انگشتر عقیق خطی مردانه 7099انگشتر عقیق خطی 7093انگشتر عقیق پرتقالی یمنی خطی 7083

انگشتر عقیق خطی 7084انگشتر مردانه عقیق یمن خطی 8350انگشتر مدل صفوی خطی 7070انگشتر عقیق خطی 7072انگشتر حدید هفت جلاله خطی 7097

انگشتر عقیق یمن خطی 7096انگشتر شمایل عقیق خطی 7088انگشتر قدیمی طلسم سلیمان 7090انگشتر مردانه یشم خطی کوپال 8624انگشتر خطی عقیق حکاکی 8285

*****************

انگشتر عقیق یمنی و شرف شمس

انگشتر یشم سبز مردانه a431انگشتر عقیق زرد باباقوری a432انگشتر عقیق کلاهدار یمنی a430انگشتر جزع باباقوری a428انگشتر مردانه عقیق یمنی a429انگشتر عقیق یمنی a423انگشتر قلمزنی عقیق یمن a418

انگشتر عقیق یمن طوقدار a427انگشتر عقیق لامپی یمنی a426انگشتر جزع سیاه یمانی a425انگشتر عقیق یمن مردانه a414انگشتر قدیمی عقیق شجر a412انگشتر قدیمی عقیق یمنی a176انگشتر جزع سرخ تیره یمانی a416

انگشتر عقیق کبدی یمنی a419انگشتر قلمزنی عقیق یمن a413انگشتر قدیمی مردانه عقیق زرد یمنی a408انگشتر عقیق سرخ یمنی a381انگشتر عقیق زرد مردانه a415انگشتر عقیق یمن دستساز a420

*****************

گردنبند

گردنبند خط کوپال عقیق یمن f438گردنبند عقیق زرد خطی 7094گردنبند جزع سیاه یمانی f434گردنبند عقیق سبز خطی 2083

گردنبند عقیق یمنی قدیمی a401گردنبند عقیق کیفی قدیمی a389گردنبند عقیق دوکی یمنی قدیمی a402گردنبند لاجورد حرز دار 319گردنبند جزع یمانی خطی 7092

*********

انگشتر یاقوت سرخ,یاقوت کبود,یاقوت زرد

انگشتر زمرد کلمبیا 338انگشتر یاقوت سرخ بهسازی 354انگشتر فدیوم یاقوت زبرجد 353انگشتر نقره زمرد کلمبیا 337

انگشتر استار یاقوت کبود 311انگشتر نقره زبرجد دست ساز 336انگشتر فدیوم توپاز سبز 314انگشتر جواهری یاقوت زرد مردانه 343انگشتر مردانه یاقوت سونجیا 347

*****************

انگشتر خاص

انگشتر اوپال دست ساز مردانه 319انگشتر عقیق شجر ایرانی 212سنگ فیروزه نیشابوری اصل 227انگشتر فیروزه نیشابوری 226انگشتر فیروزه محک نیشابوری 224

انگشتر قدیمی فیروزه دامغان 228انگشتر آمتیست مردانه نقره 302انگشتر نقره توپاز آبی مردانه 315انگشتر فدیوم زولتانایت مردانه 316انگشتر اوپال سبز دست ساز مردانه 317انگشتر بزرگ مردانه شجر 209

*******

تسبیح

تسبیح شاه مقصود ظریف زغال دار 257تسبیح آب حیات نباتی 254تسبیح کشکول فیروزه مرجان نقره کوب 252تسبیح یسر مکاوی اصل حجاز 250تسبیح سندلوس نارنجی پر رنگ قدیمی آلمانی 246تسبیح باغه قدیمی 240تسبیح استخوان شتر با کهربا 234

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.