برای مشاهده انگشترهای ورودی جدید و یا شرکت در حراجی انگشتر ارزان قیمت با لمس کردن عکس زیر در گوشی های هوشمند موبایل ، در کانال تلگرام انگشتر مردانه نقره پارس جواهر به ما بپیوندید :

کانال تلگرامی محصولات پارس جواهر

*****************

کانال حراجی انگشتر پارس جواهر

*****************

انگشتر فاخر

مُهر قدیمی قاجاری عقیق f427انگشتر عقیق خط کوفی f428انگشتر عقیق خطی قدیمی f421

انگشتر فیروزه محک نیشابوری مردانه f425انگشتر قدیمی عقیق یمنی خطی f419انگشتر نقره مردانه عقیق یمن f417انگشتر جزع آنسی مردانه f412

انگشتر فدیوم جزع یمانی f420انگشتر عقیق تراش قطعی یمن f416انگشتر مردانه عقیق یمنی f418انگشتر با عقیق خطی قدیمی f369

انگشتر عقیق سفید یمنی خطی f424انگشتر فدیوم شرف الشمس مردانه f413انگشتر مردانه عقیق زرد یمنی f402انگشترفدیوم یاقوت سرخ f356

انگشتر کلکسیونی عمل غلام f395گردنبند نقره عقیق یمن خطی f409

*****************

انگشتر عقیق خطی

انگشتر شمایل عقیق خطی 7088انگشتر عقیق خطی 7084انگشتر عقیق پرتقالی یمنی خطی 7083انگشتر مردانه عقیق یمن خطی 8350

انگشتر مردانه نقره عقیق خطی 7014انگشتر مدل صفوی خطی 7070انگشتر عقیق خطي 7065انگشتر عقیق کبود خطی 8394انگشتر عقیق خطی 7072

انگشتر مردانه در خطی 7079انگشتر مردانه یشم خطی کوپال 8624انگشتر خطی عقیق حکاکی 8285انگشتر قدیمی عقیق خطی 8348گردنبند عقیق سبز خطی 2083

*****************

انگشتر عقیق یمنی و شرف شمس

انگشتر عقیق یمنی a377انگشتر مردانه عقیق یمنی a365انگشتر قدیمی عقیق سرخ یمنی a361انگشتر عقیق یمنی مردانه a175

انگشتر عقیق چرب یمنی a374انگشتر مردانه جزع باباقوری a359انگشتر عقيق يمن مردانه a293انگشتر قدیمی عقیق یمنی a176

انگشتر مردانه قدیمی عقیق یمنی a155انگشتر قلمزنی عقیق یمنی a337انگشتر عقیق یمانی مردانه a394انگشتر قدیم عقیق زرد یمنی a350انگشتر قدیمی مردانه عقیق یمنی a257

*****************

انگشتر یاقوت سرخ,یاقوت کبود,یاقوت زرد

انگشتر یاقوت سرخ بهسازی 354انگشتر فدیوم یاقوت زبرجد 353انگشتر نقره زمرد کلمبیا 237انگشتر نقره زبرجد دست ساز 336انگشتر مردانه یاقوت سرخ 349انگشتر استار یاقوت کبود 311

انگشتر فدیوم توپاز سبز 314انگشتر جواهری یاقوت زرد مردانه 343انگشتر مردانه زمرد زامبیا 332انگشتر مردانه یاقوت سونجیا 347

*****************

انگشتر خاص

انگشتر قدیمی فیروزه دامغان 228سنگ فیروزه نیشابوری اصل 227انگشتر فیروزه نیشابوری 226انگشتر فیروزه محک نیشابوری 224

انگشتر آمتیست مردانه نقره 302انگشتر نقره توپاز آبی مردانه 315انگشتر فدیوم زولتانایت مردانه 316انگشتر اوپال سبز دست ساز مردانه 317انگشتر حاج احمدی شجر 211

انگشتر بزرگ مردانه شجر 209تسبیح سندلوس آلمانی زرد 220تسبیح سندلوس سبز آلمان 223تسبیح شاه مقصود زرد انگوری 229تسبیح کهربای موزائیکی 231تسبیح استخوان شتر با کهربا 234

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.