برای مشاهده انگشترهای ورودی جدید و یا شرکت در حراجی انگشتر ارزان قیمت با لمس کردن عکس زیر در گوشی های هوشمند موبایل ، در کانال تلگرام انگشتر مردانه نقره پارس جواهر به ما بپیوندید :

کانال تلگرامی محصولات پارس جواهر

*****************

کانال حراجی انگشتر پارس جواهر

*****************

انگشتر فاخر

انگشتر مردانه جزع تیره یمانی f635انگشتر مردانه فیروزه خطی f626انگشتر مردانه خطی شرف زهره f618انگشتر مردانه حدید خطی f607

انگشتر جزع یمانی f611انگشتر فدیوم جزع سه پوست f609انگشتر فدیوم فیروزه نیشابوری f505انگشتر قدیمی خطی f536_1

انگشتر فدیوم عقیق باباقوری جدی f537انگشتر قدیمی مردانه زمرد f498انگشتر عقیق تراش قطعی یمن f483

انگشتر قلمزنی جزع قدیمی f502ساعت جیبی نقره قدیمی f533

*****************

انگشتر عقیق خطی

انگشتر عقیق خطی حکاکی می f625مهره عقیق یمن خطی علی f619انگشتر عقیق خطی شمایل 7157انگشتر مردانه عقیق یمنی خطی 7156

انگشتر خط کوپال عقیق یمنی 8671انگشتر مردانه در خطی 7153انگشتر مردانه عقیق خطی 7154انگشتر قدیمی عقیق خطی 7217

انگشتر خطی کوپال 8669انگشتر عقیق زرد خطی 7132

*****************

مُهرها و نشان‌ها

مهر قدیمی عقیق صادق الوعد s107مهر انگشتر قدیمی قاجاری s106مهر قدیمی عقیق طغرا رسول s105مهر انگشتر قدیمی عقیق s104مُهر قاجاری عقیق چهارگوشه s101

مهر قدیمی خطی قاجاری f628مهر قدیمی عقیق خطی f627مُهر نقره قدیمی محمدخان s102مُهر انگشتر قدیمی قاجاری s103

*****************

انگشتر عقیق یمنی و شرف شمس

انگشتر مردانه عقیق یمنی a122انگشتر عقیق دو فاز یمنی f634انگشتر مردانه عقیق یمنی a121انگشتر مردانه عقیق یمنی f631انگشتر عقیق یمنی آلبالویی a120

انگشتر نقره عقیق یمنی a104انگشتر عقیق یمنی a110انگشتر عقیق یمنی لامپی a107انگشتر مردانه عقیق سبز a117

انگشتر عقیق یمانی f624انگشتر قدیمی عقیق یمنی a108انگشتر عقیق یمنی مردانه f485انگشتر قدیمی مردانه عقیق افریقایی f615

*****************

گردنبند

سنگ عقیق سلیمانی قدیمی گردنبند m127گردنبند جزع یمانی خطی 7159گردنبند عقیق خط پیازی قدیمی 7155گردنبند خط کوپال عقیق یمن f438

گردنبند عقیق یمنی قدیمی a401گردنبند عقیق کیفی قدیمی a389گردنبند عقیق دوکی یمنی قدیمی a402

*********

انگشتر یاقوت سرخ,یاقوت کبود,یاقوت زرد

انگشتر مردانه یاقوت زرد 375

انگشتر یاقوت سرخ بهسازی 354انگشتر استار یاقوت کبود 311

*****************

انگشتر خاص

انگشتر سنگ حجر سیلان 342انگشتر ظریف زمرد کلمبیا 357انگشتر مردانه عقیق مصور 226انگشتر مردانه قدیمی در حسینی 340انگشتر مردانه عقیق مصور 223

انگشتر عقیق شجر مردانه 224انگشتر در نفتی مردانه 326انگشتر فدیوم زولتانایت مردانه 316انگشتر عقیق شجر پرنده 221

*******

تسبیح

تسبیح شاه مقصود قندهار اصل 267تسبیح سندلوس زرد زعفرانی آلمان 263تسبیح کشکول فیروزه مرجان نقره کوب 252تسبیح سندلوس نارنجی پر رنگ قدیمی آلمانی 246

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.