برای مشاهده انگشترهای ورودی جدید و یا شرکت در حراجی انگشتر ارزان قیمت با لمس کردن عکس زیر در گوشی های هوشمند موبایل ، در کانال تلگرام انگشتر مردانه نقره پارس جواهر به ما بپیوندید :

کانال تلگرامی محصولات پارس جواهر

*****************

کانال حراجی انگشتر پارس جواهر

*****************

انگشتر فاخر

انگشتر آنتیک یشم خطی قدیمی f397انگشتر مردانه عقیق یمنی اصل f396انگشتر فدیوم انوار عقیق یمنی f390انگشتر فدیوم زمرد کلمبیا f383

انگشتر قدیمی طلسم f388انگشتر عقیق خط طه f373انگشتر با عقیق خطی قدیمی f369انگشتر خط حُرّ جزع یمانی f343

انگشتر کلکسیونی عمل غلام f395انگشتر قدیمی مردانه عقیق یمن f393انگشترفدیوم یاقوت سرخ f356

انگشتر کوپال جزع یمانی f391انگشتر صفوی یشم خطی مردانه f376عقیق خطی حکاکی دستی علی رضایی f333عقیق خط طه جواد حیدری f385

*****************

انگشتر عقیق خطی

انگشتر عقیق خطی 7068انگشتر عقیق خطی کهنه 7067انگشتر خطی عقیق حکاکی 8285

انگشتر عقیق خطي 7065انگشتر عقیق کبود خطی 8394انگشتر عقیق یمنی خطی 7058انگشتر عقیق سیاه یمنی خطی 7063

انگشتر قلمزني خطي مردانه 7050انگشتر قدیمی عقیق خطی 8348

*****************

انگشتر عقیق یمنی و شرف شمس

انگشتر قدیم عقیق زرد یمنی a350انگشتر مالک تبریز عقیق یمنی a349انگشتر قدیمی جزع یمانی تراش ثبتی a348انگشتر جزع باباقوری یمانی a347

انگشتر عقیق یمنی قدیمی a324انگشتر خاتم عقيق يمن a341انگشتر قلمزنی عقیق یمنی a337انگشتر قدیمی عقیق سرخ تیره یمن a343

انگشتر عقیق یمن قدیمی a340انگشتر قدیمی عقیق یمن a333انگشتر عقیق سه پوست a325انگُشتر عقیق یمن a334

*****************

انگشتر یاقوت سرخ,یاقوت کبود,یاقوت زرد

انگشتر زمرد کلمبیا 333انگشتر استار یاقوت کبود 311انگشتر یاقوت زرد عقیق مردانه 330

انگشتر فدیوم توپاز سبز 314انگشتر جواهری یاقوت زرد مردانه 343انگشتر یاقوت زرد مردانه 342انگشتر مردانه زمرد زامبیا 332

*****************

انگشتر خاص

انگشتر حاج احمدی شجر 211انگشتر دور اشک فیروزه نیشابوری 219انگشتر مردانه فیروزه نیشابوری اصل 217

انگشترفیروزه نیشابوری شجری 216انگشتر عقيق شجر 207انگشتر موزانایت رکاب نقره 300

انگشتر عقیق شجر مردانه 210انگشتر بزرگ مردانه شجر 209تسبیح سندلوس آلمانی زرد 220

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.