برای مشاهده انگشترهای ورودی جدید و یا شرکت در حراجی انگشتر ارزان قیمت با لمس کردن عکس زیر در گوشی های هوشمند موبایل ، در کانال تلگرام انگشتر مردانه نقره پارس جواهر به ما بپیوندید :

کانال تلگرامی محصولات پارس جواهر

*****************

کانال حراجی انگشتر پارس جواهر

*****************

انگشتر فاخر

انگشتر فیروزه درشت مصری f461انگشتر مردانه عقیق خطی f486انگشتر عقیق تراش قطعی یمن f483

انگشتر عقیق یمنی مردانه f485انگشتر فدیوم عقیق زرد f478انگشتر عقیق کرزی یمن f472انگشتر عقیق تراش قطعی یمن f451

انگشتر عقیق طوقدار یمن f473انگشتر قدیمی قلمزنی عقیق f439انگشتر فاخر مردانه عقیق f467

گردنبند عقیق خطی f450

*****************

انگشتر عقیق خطی

انگشتر نقره عقیق خطی 8221انگشتر قلمزنی عقیق خطی 7104انگشتر ظریف عقیق خطی 7103انگشتر عقیق خطی کوپال 8662انگشتر نقره عقیق خطی 7101انگشتر عقیق خطی 8077

انگشتر عقیق سبز خطی 7031انگشتر خطی کوپال جزع 8659انگشتر عقیق خطی 7087انگشتر عقیق سبز خطی 7089

انگشتر یشم سبز کوپال 8661انگشتر عقیق یمن خطی 7096

*****************

انگشتر عقیق یمنی و شرف شمس

انگشتر جزع بقرانی مردانه a470انگشتر نقره عقیق یمانی a467انگشتر عقیق یمن کهنه a457انگشتر قدیمی عقیق آلبالویی یمن a231

انگشتر مردانه عقیق یمنی a460انگشتر عقیق تراش قطعی یمنی a452انگشتر عقیق دخانی یمن a111انگشتر عقیق رگه دار یمن a441انگشتر جزع باباقوری a428

انگشتر عقیق یمن a227انگشتر قلمزنی عقیق یمن a413انگشتر قدیمی مردانه عقیق زرد یمنی a408انگشتر قلمزنی عقیق یمن a439انگشتر مردانه عقیق یمن a202

*****************

گردنبند

گردنبند خط کوپال عقیق یمن f438گردنبند عقیق زرد خطی 7094گردنبند جزع سیاه یمانی f434گردنبند عقیق سبز خطی 2083

گردنبند عقیق یمنی قدیمی a401گردنبند عقیق کیفی قدیمی a389گردنبند عقیق دوکی یمنی قدیمی a402گردنبند لاجورد حرز دار 319

*********

انگشتر یاقوت سرخ,یاقوت کبود,یاقوت زرد

انگشتر مردانه یاقوت کبود 341انگشتر یاقوت استار کبود 324انگشتر نقره زمرد کلمبیا 337

انگشتر نقره یاقوت زرد 357انگشتر نقره مردانه زبرجد 354انگشتر یاقوت سرخ بهسازی 354انگشتر استار یاقوت کبود 311

*****************

انگشتر خاص

انگشتر در نفتی مردانه 326انگشتر مردانه عقیق شجر 217انگشتر عقیق شجر طبیعی 216انگشتر عقیق شجر سرخ مردانه 216

انگشتر نقره مردانه توپاز 323انگشتر فدیوم زولتانایت مردانه 316

*******

تسبیح

تسبیح آب حیات نباتی 254تسبیح کشکول فیروزه مرجان نقره کوب 252تسبیح یسر مکاوی اصل حجاز 250تسبیح سندلوس نارنجی پر رنگ قدیمی آلمانی 246تسبیح باغه قدیمی 240

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.