برای مشاهده انگشترهای ورودی جدید و یا شرکت در حراجی انگشتر ارزان قیمت با لمس کردن عکس زیر در گوشی های هوشمند موبایل ، در کانال تلگرام انگشتر مردانه نقره پارس جواهر به ما بپیوندید :

کانال تلگرامی محصولات پارس جواهر

*****************

کانال حراجی انگشتر پارس جواهر

*****************

انگشتر فاخر

انگشتر مردانه عقیق آنسی f462انگشتر فیروزه درشت مصری f461انگشتر مردانه فیروزه عجمی نیشابوری f457انگشتر یاقوت سرخ خطی f456گردنبند عقیق خطی f450

انگشتر مردانه قدیمی جزع یمانی f455انگشتر جزع سرخ یمانی f453انگشتر عقیق تراش قطعی یمن f451انگشتر عقیق تراش قطعی f444انگشتر قدیمی قلمزنی عقیق f439

انگشتر در نجف خط کوپال f436انگشتر فیروزه محک نیشابوری مردانه f425انگشتر قدیمی عقیق یمنی خطی f419

انگشتر قدیمی جزع یمانی f433انگشتر فدیوم جزع یمانی f420انگشتر با عقیق خطی قدیمی f369

مُهر قدیمی قاجاری عقیق f427

*****************

انگشتر عقیق خطی

انگشتر نقره مردانه خطی 7019انگشتر عقیق خطی مردانه 7039انگشتر عقیق سبز خطی 7031انگشتر بندی عقیق خطی 7020انگشتر عقیق خطی 7087انگشتر خطی کوپال جزع 8659

انگشتر یشم سبز کوپال 8661انگشتر عقیق سبز خطی 7089انگشتر خط کوپال یشم یمنی 8660انگشتر عقیق خطی مردانه 7099انگشتر عقیق پرتقالی یمنی خطی 7083انگشتر مدل صفوی خطی 7070

انگشتر عقیق یمن خطی 7096انگشتر قدیمی طلسم سلیمان 7090انگشتر خطی عقیق حکاکی 8285

*****************

انگشتر عقیق یمنی و شرف شمس

انگشتر ظریف عقیق یمنی a116انگشتر عقیق تراش قطعی یمنی a452انگشتر مردانه قانداش یمنی a448انگشتر مردانه عقیق آلبالویی یمن a444انگشتر عقیق رگه دار یمن a441انگشتر عقیق یمنی a436انگشتر مردانه عقیق زیبا a433

انگشتر مردانه فدیوم عقیق a447انگشتر یشم سبز مردانه a438انگشتر عقیق زرد باباقوری a432انگشتر عقیق افریقایی مردانه a434انگشتر جزع باباقوری a428انگشتر عقیق یمن طوقدار a427

انگشتر عقیق کبدی یمنی a419انگشتر قلمزنی عقیق یمن a413انگشتر قدیمی مردانه عقیق زرد یمنی a408انگشتر قلمزنی عقیق یمن a439

*****************

گردنبند

گردنبند خط کوپال عقیق یمن f438گردنبند عقیق زرد خطی 7094گردنبند جزع سیاه یمانی f434گردنبند عقیق سبز خطی 2083

گردنبند عقیق یمنی قدیمی a401گردنبند عقیق کیفی قدیمی a389گردنبند عقیق دوکی یمنی قدیمی a402گردنبند لاجورد حرز دار 319گردنبند جزع یمانی خطی 7092

*********

انگشتر یاقوت سرخ,یاقوت کبود,یاقوت زرد

انگشتر نقره مردانه زبرجد 354انگشتر نقره یاقوت زرد 357انگشتر مردانه یاقوت سرخ 327انگشتر فدیوم یاقوت زرد 356انگشتر نقره زمرد کلمبیا 337

انگشتر فدیوم یاقوت زبرجد 353انگشتر یاقوت سرخ بهسازی 354انگشتر استار یاقوت کبود 311انگشتر نقره زبرجد دست ساز 336

*****************

انگشتر خاص

انگشتر عقیق شجر یمن 215انگشتر مردانه عقیق شجر 214انگشتر فیروزه شجر نیشابوری مردانه 231انگشتر موزانایت دست ساز 320انگشتر فیروزه نیشابور مردانه 229انگشتر فیروزه نیشابوری 226

انگشتر فدیوم مردانه فیروزه نیشابوری 232انگشتر اوپال دست ساز مردانه 319انگشتر فیروزه محک نیشابوری 224انگشتر فیروزه نیشابوری 230انگشتر فدیوم زولتانایت مردانه 316

*******

تسبیح

تسبیح شاه مقصود ظریف زغال دار 257تسبیح آب حیات نباتی 254تسبیح کشکول فیروزه مرجان نقره کوب 252تسبیح یسر مکاوی اصل حجاز 250تسبیح سندلوس نارنجی پر رنگ قدیمی آلمانی 246تسبیح باغه قدیمی 240تسبیح استخوان شتر با کهربا 234

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.