برای مشاهده انگشترهای ورودی جدید و یا شرکت در حراجی انگشتر ارزان قیمت با لمس کردن عکس زیر در گوشی های هوشمند موبایل ، در کانال تلگرام انگشتر مردانه نقره پارس جواهر به ما بپیوندید :

کانال تلگرامی محصولات پارس جواهر

*****************

انگشتر فاخر

انگشتر جزع مصور یمانی مردانه f638انگشتر مردانه خطی شرف زهره f618انگشتر مردانه جزع تیره یمانی f635

انگشتر جزع یمانی f611انگشتر قدیمی خطی f536_1انگشتر مردانه حدید خطی f607انگشتر مردانه فیروزه خطی f626

انگشتر فدیوم عقیق باباقوری جدی f537انگشتر قدیمی مردانه زمرد f498انگشتر عقیق تراش قطعی یمن f483

انگشتر قلمزنی جزع قدیمی f502ساعت جیبی نقره قدیمی f533

*****************

انگشتر عقیق خطی

انگشتر مردانه خطی عقیق سفید f652_1انگشتر خطی کوپال عقیق یمنی f651انگشتر جزع خط کوپال 8673انگشتر عقیق خطی شمایل 7157انگشتر مردانه عقیق یمنی خطی 7156

انگشتر خط کوپال عقیق یمنی 8671انگشتر مردانه عقیق خطی 7154انگشتر قدیمی عقیق خطی 7217انگشتر قدیمی خطی اصحاب کسا f645

انگشتر خطی کوپال 8669انگشتر عقیق زرد خطی 7132مهره عقیق یمن خطی علی f619

*****************

مُهرها و نشان‌ها

مهر انگشتری قدیمی قاجاری s118مهر قدیمی عقیق صادق الوعد s107مهر قدیمی خطی محمدرضا s121_1مهر قدیمی قاجاری عقیق s122مهر انگشتر قدیمی یشم تیموری s125

خاتم يشم يماني مردانه امام حسن s135خاتم مهر عقیق یمنی مردانه s134مهر انگشتری جزع محمد یحیی s126مهر قدیمی عقیق خطی والی s117مُهر قاجاری عقیق چهارگوشه s101

مهر قدیمی خطی قاجاری f628مهر قدیمی عقیق خطی f627مهر انگشتر مردانه عباس الحسینی s127مهر انگشتر قلمزنی شکرالله s131خاتم عقيق مهر قاجاري محمدباقر s132

*****************

انگشتر عقیق یمنی و شرف شمس

انگشتر مردانه عقیق یمن f649انگشتر قدیمی عقیق آلبالویی یمن a131انگشتر قدیمی عقیق مهره یمنی a128انگشتر قدیمی مردانه عقیق یمنی a127

انگشتر مردانه عقیق سرخ تیره یمنی f637انگشتر عقیق یمنی آلبالویی a120انگشتر نقره عقیق یمنی a104انگشتر مردانه عقیق سبز a117انگشتر مردانه یشم یمنی a126

انگشتر قدیمی مردانه عقیق افریقایی f615انگشتر مردانه عقیق یمنی a121انگشتر مردانه عقیق سه‌پوست f640انگشتر مردانه شرف الشمس خطی 7160

*****************

گردنبند

سنگ عقیق سلیمانی قدیمی گردنبند m127گردنبند جزع یمانی خطی 7159گردنبند خط کوپال عقیق یمن f438

گردنبند عقیق یمنی قدیمی a401گردنبند عقیق کیفی قدیمی a389گردنبند عقیق دوکی یمنی قدیمی a402

*********

انگشتر یاقوت سرخ,یاقوت کبود,یاقوت زرد

انگشتر مردانه یاقوت زرد 375

انگشتر یاقوت سرخ بهسازی 354انگشتر استار یاقوت کبود 311

*****************

انگشتر خاص

انگشتر فیروزه شجر نیشابوری 244انگشتر نقره مردانه زمرد 358انگشتر مردانه فیروزه مصری 243انگشتر مردانه قدیمی در حسینی 340

انگشتر نقره عقیق شجر 227انگشتر در نفتی مردانه 326انگشتر عقیق شجر پرنده 221انگشتر مردانه در نجف خونی f643

*******

تسبیح

تسبیح شاه مقصود قندهار اصل 267تسبیح سندلوس زرد زعفرانی آلمان 263تسبیح کشکول فیروزه مرجان نقره کوب 252تسبیح سندلوس نارنجی پر رنگ قدیمی آلمانی 246

انگشترهای فروش رفتهS RINGS
خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.