مهره سنگ پادزهر قدیمی قندهاری m141 موجود
مهره قدیمی جزع یمنی گردنبند قلبی m140 موجود
مهره عقیق سلیمانی قدیمی m139 موجود
مهره قدیمی دو‌مخروطی عقیق الله m138 موجود
مهره قدیمی عقیق تراش لوزی m137 موجود
مهره قدیمی کهربای مثقالی m136 موجود
مهره قدیمی گارنت سرخ m135_2 موجود
مهره مرجان سرخ تراش گرد m134_1 موجود
مهره دو مخروطی کشیده عقیق m133 موجود
مهره دیسکی عقیق قدیمی شش وجهی m132_3 موجود
مهره قدیمی عقیق سلیمانی مصور m131_3 موجود
مهره گبری قدیمی مینا m130 موجود
مهره قدیمی تراش سکه‌ای عقیق m129 موجود
مهره قدیمی عقیق سبز m128 موجود
سنگ عقیق سلیمانی قدیمی گردنبند m127 موجود
۲۶ فروردین ۱۴۰۲ گردن آویز مشاهده محصول
مهره در نجف قدیمی اصل m126 موجود
سنگ عقیق دو فاز اصل کهنه m125 موجود
مهره کیفی قدیمی عقیق m124 موجود
سنگ عقیق زرد قدیمی اصل m123 موجود
مهره قدیمی عقیق یمن بیضوی m122 موجود
سنگ عقیق قدیمی طبیعی اصل یمن m121 موجود
خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.