تسبیح عقیق کرزی یمنی اصل 256 فروخته شده
تسبیح عقیق کرزی یمنی اصل و طبیعی 33 دانه با تراش دستی فرم گندمی وزن کل 17.2 گرم طول رشته تسبیح از انتها تا بالای شیخک 16.5 سانتیمتر طول شیخک…
۰۴ خرداد ۱۳۹۹ تسبیح جات مشاهده محصول
تسبیح سندلوس آبی غلیظ آلمانی 244 فروخته شده
تسبیح سندلوس آبی غلیظ 33 دانه ای با تراش استوانه ای لب تیز (قیچی بر) وزن 35.1 گرم طول رشته تسبیح از انتها تا بالای شیخک 16 سانتیمتر طول شیخک…
۰۱ خرداد ۱۳۹۹ تسبیح جات مشاهده محصول
تسبیح عقیق باباقوری طبیعی اصل 245 فروخته شده
تسبیح عقیق باباقوری اصل طبیعی 101 دانه با تراش گرد کروی یکدست به وزن کل 159.2 گرم طول رشته تسبیح از انتها تا بالای شیخک 53 سانتیمتر طول شیخک 28…
۰۱ خرداد ۱۳۹۹ تسبیح جات مشاهده محصول
تسبیح شاه مقصود سبز یشمی 255 فروخته شده
تسبیح شاه مقصود سبز یشمی قدیمی 101 دانه ای اصل افغان تراش دستی با فرم دانه هلی ریز به درشت با وزن کل 45.6 گرم طول رشته تسبیح از انتها…
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ تسبیح جات مشاهده محصول
تسبیح سندلوس زرد عسلی کهنه آلمانی 253 فروخته شده
تسبیح سندلوس زرد عسلی کهنه آلمانی 101 دانه ای با تراش استوانه ای لبه گرد وزن 23.3 گرم طول رشته تسبیح از انتها تا بالای شیخک 35 سانتیمتر طول شیخک…
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ تسبیح جات مشاهده محصول
تسبیح عقیق سرخ یمنی اصل 251 فروخته شده
تسبیح عقیق سرخ یمنی اصل 101 دانه با تراش دستی فرم گندمی ریز به درشت وزن کل 67.2 گرم طول رشته تسبیح از انتها تا بالای شیخک 49 سانتیمتر طول…
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ تسبیح جات مشاهده محصول
تسبیح شاه مقصود زرد انگوری اصل 249 فروخته شده
تسبیح شاه مقصود زرد انگوری اصل افغان تراش دستی قدیمی 101 عددی کهنه وزن کل 28.3 گرم طول رشته تسبیح از انتها تا بالای شیخک 39 سانتیمتر طول شیخک 15…
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ تسبیح جات مشاهده محصول
تسبیح شاه مقصود سفید آبی قدیمی 247 فروخته شده
تسبیح شاه مقصود سفید آبی قدیمی کلکسیونی 101 دانه ای اصل افغان تراش دستی با فرم دانه هلی ریز به درشت با وزن کل 153 گرم طول رشته تسبیح از…
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ تسبیح جات مشاهده محصول
تسبیح یسر نقره کوب مکی حجاز 243 فروخته شده
تسبیح یسر نقره کوب مکی حجاز 33 دانه با تراش بیضوی اندازه درشت و سنگین وزن کل 167.9 گرم طول رشته تسبیح از انتها تا بالای شیخک 41 سانتیمتر طول…
۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ تسبیح جات مشاهده محصول
تسبیح سندلوس زرد نباتی آلمانی 242 فروخته شده
تسبیح سندلوس زرد نباتی آلمانی 101 دانه ای کهنه با تراش استوانه ای قیچی وزن 29.1 گرم طول رشته تسبیح از انتها تا بالای شیخک 31.5 سانتیمتر طول شیخک 26.5…
۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ تسبیح جات مشاهده محصول
تسبیح یسر اصل حجاز 238 فروخته شده
تسبیح یسر اصل حجاز 101 دانه با تراش گرد کروی اندازه متوسط وزن کل 42.5 گرم طول رشته تسبیح از انتها تا بالای شیخک 43 سانتیمتر طول شیخک 48.2 میلیمتر…
۲۹ فروردین ۱۳۹۹ تسبیح جات مشاهده محصول
تسبیح عقیق اصل یمنی 237 فروخته شده
تسبیح عقیق اصل یمنی 101 دانه با تراش دستی فُرم گندمی ریز به درشت وزن کل 69.9 گرم طول رشته تسبیح از انتها تا بالای شیخک 47.5 سانتیمتر طول شیخک…
۲۸ فروردین ۱۳۹۹ تسبیح جات مشاهده محصول
تسبیح سندلوس سبز غلیظ آلمان 236 فروخته شده
تسبیح سندلوس سبز غلیظ آلمان 33 دانه ای با تراش استوانه ای (تراش قیچی) وزن کل 51.2 گرم طول رشته تسبیح از انتها تا بالای شیخک 17.7 سانتیمتر طول شیخک…
۲۴ فروردین ۱۳۹۹ تسبیح جات مشاهده محصول
تسبیح شاه مقصود زرد عسلی 235 فروخته شده
تسبیح شاه مقصود زرد عسلی 101 دانه ای اصل افغان تراش دانه هِلی ریز به دُرشت کهنه کلکسیونی و کم نظیر با وزن کل 113.9 گرم طول رشته تسبیح از…
۲۲ فروردین ۱۳۹۹ تسبیح جات مشاهده محصول
تسبیح کشکول سیاه رنگ 233 فروخته شده
تسبیح کشکول سیاه رنگ نقره کوب 101 دانه با تراش کپسولی گرد وزن کل 41.9 گرم طول رشته تسبیح از انتها تا بالای شیخک 45 سانتیمتر طول شیخک 41 میلیمتر…
۱۶ اسفند ۱۳۹۸ تسبیح جات مشاهده محصول
تسبیح استخوان شتر 230 فروخته شده
تسبیح استخوان شتر 33 دانه ای مرجان کوبی شده تراش گندمی وزن کل 40.3 گرم طول رشته تسبیح از انتها تا بالای شیخک 27 سانتیمتر طول شیخک 46.5 میلیمتر طول…
تسبیح شاه مقصود زرد انگوری 229 فروخته شده
تسبیح شاه مقصود زرد انگوری 101 عددی اصل افغان تراش تاجری کهنه وزن کل 36 گرم طول رشته تسبیح از انتها تا بالای شیخک 42.7 سانتیمتر طول شیخک 15 میلیمتر…
تسبیح شاه مقصود سبز انگوری 227 فروخته شده
تسبیح شاه مقصود سبز انگوری 101 عددی اصل افغان تراش قدیمی کهنه وزن کل 77.6 گرم طول رشته تسبیح از انتها تا بالای شیخک 54.5 سانتیمتر طول شیخک 20 میلیمتر…
تسبیح شاه مقصود سبز تیره 226 فروخته شده
تسبیح شاه مقصود سبز تیره 101 عددی اصل افغان تراش قدیمی کمیاب وزن کل 45.2 گرم طول رشته تسبیح از انتها تا بالای شیخک 43.5 سانتیمتر طول شیخک 15.5 میلیمتر…
تسبیح سندلوس بنزینی آلمان 225 فروخته شده
تسبیح سندلوس بنزینی آلمان 33 عددی با تراش کپسولی لبه گرد کهنه وزن کل 58.1 گرم طول رشته تسبیح از انتها تا بالای شیخک 23.5 سانتیمتر طول شیخک 36 میلیمتر…
تسبیح شاه مقصود انگوری 222 فروخته شده
تسبیح شاه مقصود انگوری (رنگ زرد متمایل به سبز) 101 عددی اصل افغان با تراش قدیمی وزن کل 113.5 گرم طول رشته تسبیح از انتها تا بالای شیخک 62.5 سانتیمتر…
تسبیح یسر مکاوی اصل حجاز 250 فروخته شده
تسبیح یسر مکاوی اصل حجاز 101 دانه قدیمی با تراش استوانه ای نامنظم دستی ظریف وزن کل 9.6 گرم طول رشته تسبیح از انتها تا بالای شیخک 24.5 سانتیمتر طول…
تسبیح قدیمی یسر حجاز 209 فروخته شده
تسبیح قدیمی یسر حجاز 33 دانه درشت وزن در حدود 125 گرم طول تسبیح (از انتها تا بالای شیخک) 38.5 سانتیمتر قطر متوسط دانه ها 16.5 میلیمتر (دانه ها دُرشت…
۰۹ خرداد ۱۳۹۸ تسبیح جات مشاهده محصول
تسبیح کشکول اعلا 215 فروخته شده
تسبیح کشکول اعلا وزن بالای 100 گرم تراش گرد درشت 101 عددی با سطح کیفیت عالی طول رشته تسبیح تا انتهای شیخک 69 سانتیمتر طول شیخک 48 میلیمتر قطر متوسط…
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ تسبیح جات مشاهده محصول
انگشترهای فروش رفتهS RINGS
خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.