انگشتر مردانه فیروزه نیشابوری f515 فروخته شده
انگشتر مردانه فیروزه نیشابوری وزن 21.6 گرم رکاب نقره دست ساز سفارشی پارس جواهر (PJ) مدل ریزدندانه سوزنی (ریز دیش) سایز 62.5 – 63 ساخته انگشترسازی معیری ، استاد هادی…
انگشتر خطی کوپال یشم 8665 فروخته شده
انگشتر خطی کوپال یشم وزن 18.1 گرم حکاکی دستی ذکر با برکت و شریف یا حی یا قیوم عمل استاد حسین شمشادی رکاب نقره دست ساز مردانه مدل فیلی هشت…
انگشتر جزع زرد یمانی f510 فروخته شده
انگشتر جزع زرد یمانی وزن 21.8 گرم سنگ نگین جزع کیفیت عالی اصل و طبیعی به طول 22.3 و عرض 15.5 میلیمتر پیاده شده از انگشتر قدیمی رکاب نقره دست…
انگشتر عقیق سفید یمن f507 فروخته شده
انگشتر عقیق سفید یمن وزن 18 گرم رکاب نقره مردانه دست ساز سفارشی پارس جواهر (PJ) مدل شیاری ترکیبی سایز 64 - 65 ساخته استاد ساواس حسن احمدی سنگ نگین…
انگشتر نقره زمرد پنجشیر f506 فروخته شده
انگشتر نقره زمرد پنجشیر 9.8 گرم رکاب دست ساز مردانه مدل شبکه هلالی با ابزار شیاری سایز 58.5 - 59.5 ساخته استاد حسن احمدی انگشترسازی ساواس سنگ نگین زمرد اصل…
انگشتر کوپال قان داش یمنی 8663 فروخته شده
انگشتر کوپال قان داش یمنی وزن 12.6 گرم اجرای حکاکی دستی ذکر شریف یا الله محمود فی کل فعاله توسط گالری حکاکی آیه خانم هنرمند سارا شباندوست رکاب مردانه نقره…
انگشتر عقیق شجر مردانه 218 فروخته شده
انگشتر عقیق شجر مردانه وزن 12.6 گرم رکاب نقره دست ساز مدل بندی ساده سایز 63 - 64 ساخته استاد جمال مقدمی زنجان سنگ نگین عقیق شجر اصل طبیعی استحصال…
انگشتر جزع یمانی عالی f488 فروخته شده
انگشتر جزع یمانی عالی وزن 20.5 گرم رکاب نقره دست ساز مردانه مدل خیاری راست خط سایز 62.5 - 63.5 اقتباس شده از آثار مرحوم استاد جدی ساخته استاد ابراهیم…
انگشتر عقیق زرد خطی f492 فروخته شده
انگشتر عقیق زرد خطی وزن 18.1 گرم حکاکی دستی سوره مبارک توحید استاد سید فراس نجفی رکاب نقره دست ساز جناغی با ابزار مورب زیبا سایز 62.5 - 63 ساخته…
انگشتر تورمالین چشم گربه ای f491 فروخته شده
انگشتر تورمالین چشم گربه ای وزن 17.4 گرم رکاب نقره دست ساز مردانه مدل جناغی چهار پر سایز 61 - 62 ساخته سفارشی پارس جواهر انگشترسازی استاد ابراهیم لک سنگ…
انگشتر عقیق آلبالویی یمن f490 فروخته شده
انگشتر عقیق آلبالویی یمن وزن 12.9 گرم رکاب نقره دست ساز مردانه مدل فیلی با ابزار خیاری راست خط سایز 57.5 - 58.8 ساخته انگشترسازی استاد ابراهیم غیاثوند لک سنگ…
انگشتر مردانه جزع سرخ تیره یمانی f487 فروخته شده
انگشتر مردانه جزع سرخ تیره یمانی وزن 18.1 گرم رکاب نقره دست ساز مدل فیلی ساده سایز 63 - 64 ساخته سفارشی پارس توسط استاد ابراهیم غیاثوند سنگ نگین جزع…
انگشتر نقره عقیق کبدی یمن a463 فروخته شده
انگشتر نقره عقیق کبدی یمن وزن 17.6 گرم رکاب نقره دست ساز مدل چیچک شبکه سایز 60.5 - 61.5 ساخته استاد جمال مقدمی سنگ نگین عقیق اصل طبیعی یمنی با…
انگشتر شفت العبد یمن a461 فروخته شده
انگشتر شفت العبد یمن وزن 8.7 گرم رکاب نقره دست ساز مردانه مدل بندی ساده با مهر سفارشی پارس جواهر سایز 63 - 63.5 ساخته استاد جمال مقدمی سنگ نگین…
انگشتر مردانه جزع سرخ تیره یمانی f482 فروخته شده
انگشتر مردانه جزع سرخ تیره یمانی وزن 22.7 گرم رکاب نقره دست ساز مدل شبکه وسط مثلث کج راه ترکیبی سایز 62.5 - 63.5 ساخته انگشترسازی عادل تهران استاد عادل…
انگشتر مردانه قان داش یمنی a459 فروخته شده
انگشتر مردانه قان داش یمنی وزن 12.6 گرم رکاب نقره دست ساز مدل بندی ساده سایز 62.5 - 63.5 ساخته سفارشی پارس جواهر توسط استاد جمال مقدمی با مهر PJ…
انگشتر حدید هفت جلاله خطی f479 فروخته شده
انگشتر حدید هفت جلاله خطی وزن 16.2 گرم رکاب نقره دست ساز مردانه مدل فرفورژه سایز 62.5 - 63.5 ساخته شده توسط استاد جمال مقدمی با مهر سفارشی پارس جواهر…
انگشتر زمرد پنجشیر مردانه f458 فروخته شده
انگشتر زمرد پنجشیر مردانه 12.9 گرم رکاب نقره دست ساز مدل چهار چنگ رسمی با مهر مخصوص پارس جواهر سایز 62.5 - 63.5 ساخته استاد جمال مقدمی سنگ نگین زمرد…
انگشتر مردانه عقیق آنسی f462 فروخته شده
انگشتر مردانه عقیق آنسی وزن 18.1 گرم سنگ نگین عقیق اصل و طبیعی آنس یمن به طول 15 و عرض 13 میلیمتر با اصلاح تراش عالی از سرکار خانم زمانی…
انگشتر عقیق یمن مردانه f449 فروخته شده
انگشتر عقیق یمن مردانه وزن 24 گرم رکاب نقره دست ساز سفارشی با مهر پارس جواهر (PJ) سایز 62.5 - 63 مدل فیلی با ابزار رولکسی ساخته گروه هنری عادل…
انگشتر عقیق تراش تیموری f452 فروخته شده
انگشتر عقیق تراش تیموری وزن 14.3 گرم رکاب نقره مردانه دست ساز مدل چیچک شبکه سایز 61 - 61.5 ساخته استاد جمال مقدمی زنجان سنگ نگین عقیق یمنی طبیعی اصل…
انگشتر کوپال جزع یمانی f391 فروخته شده
انگشتر کوپال جزع یمانی وزن 27.6 گرم رکاب نقره دست ساز مردانه مدل ترکیبی شیار خورشیدی با ابزار حصیری وسط سایز 62 - 63 ساخته استاد عادل جاوید حکاکی دستی…
انگشتر عقيق ملکي يمني f359 فروخته شده
انگشتر عقيق ملکي يمني وزن 30.3 گرم رکاب نقره دست ساز مردانه مدل خیاری (PJ) سایز 62.5 - 63 برگرفته از آثار فاخر مرحوم استاد جدی ساخته انگشترسازی عادل ایران…
انگشترعقیق سرخ تیره یمنی f354 فروخته شده
انگشترعقیق سرخ تیره یمنی وزن 16.5 گرم رکاب نقره دست ساز مردانه مدل فیلی با ابزار چنگی شیاری ایستاده سایز 62 - 62.5 ساخته آقای عرفان شمس ، قم سنگ…
انگشترهای فروش رفتهS RINGS
خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.