مهر انگشتری قدیمی عقیق s116 موجود
مهر انگشتری قدیمی کد 116 مهر انگشتری قدیمی عقیق وزن 5.27 گرم حکاکی به شیوه سنتی گود از چپ با خط طغرا به روی عقیق کهنه تراش چهار گوشه لبه…
مهر انگشتری عقیق یعقوب s119 موجود
مهر انگشتری عقیق کد 119 مهر انگشتری عقیق وزن کل 9.23 گرم حکاکی به شیوه سنتی گود از چپ با خط نستعلیق به روی عقیق کهنه یمنی رگه‌دار با تراش…
مهر انگشتری نقره عقیق یا شاه سعادت 1 موجود
مهر انگشتری کد s114 مهر انگشتری نقره عقیق وزن کل 4.6 گرم حکاکی دوره به شیوه سنتی گود از چپ با خط نستعلیق به روی عقیق کهنه یمنی با شکل…
مهر انگشتری نقره عقیق محمد شفیع موجود
مهر انگشتری نقره عقیق وزن کل 12.73 گرم حکاکی به شیوه سنتی گود از چپ با خط نستعلیق به روی عقیق کهنه یمنی با تراش بیضی شکل به طول 14.9…
نگین قدیمی مهر صدر الله s120 موجود
نگین قدیمی مهر خطی کد s120 نگین قدیمی مهر خطی وزن 1.95 گرم سنگ عقیق یمنی طبیعی اصل به طول 19.6 و عرض 12.3 میلیمتر حکاکی سنتی گود از چپ…
مهر انگشتر قدیمی قاجاری s106 موجود
مهر انگشتر قدیمی قاجاری کد s106 مهر انگشتر قدیمی قاجاری وزن کل 5.2 گرم حکاکی سنتی دستی گود از چپ به روی عقیق یمن کهنه چهار گوشه مستطیل به طول…
مهر قدیمی عقیق علی اکبر s110_4 موجود
مهر قدیمی عقیق کد s110 مهر قدیمی عقیق با تراش بیضی تخت به طول 14.6 ، عرض 10.9 و ضخامت 3.5 میلیمتر وزن 1 گرم حکاکی سنتی گود از چپ…
مهر انگشتر نقره عقیق نورعلی s111 موجود
مهر انگشتر نقره وزن کل 6.7 گرم حکاکی دوره قاجاری به شیوه سنتی گود از چپ با خط نستعلیق به روی عقیق یمنی کهنه چهار گوشه به طول 9 و…
مهر انگشتر نقره محمد سلیم s109 موجود
مهر انگشتر نقره عقیق وزن کل 7.8 گرم حکاکی سنتی دستی گود از چپ به روی عقیق یمن کهنه به شکل بیضی به طول 14.6 و عرض 10.8 میلیمتر با…
مُهر عقیق قدیمی قاجاری s108 موجود
مُهر عقیق قدیمی قاجاری وزن کل 3.72 گرم حکاکی سنتی دستی گود از چپ با خط نستعلیق به روی عقیق کهنه بیضی به طول 16 و عرض 11 میلیمتر با…
مهر قدیمی عقیق طغرا رسول s105 موجود
مهر قدیمی عقیق سرخ تراش چهار گوشه مستطیل به طول 19.5 و عرض 17.5 میلیمتر وزن 3.6 گرم حکاکی سنتی گود از چپ با خط طغرا متن الراجی رسول تاریخ…
مهر انگشتر قدیمی عقیق s104 موجود
مهر انگشتر قدیمی عقیق وزن کل 7.3 گرم حکاکی سنتی دستی گود از چپ با خط نستعلیق قاجاری به روی عقیق کهنه چهارگوشه مستطیل به طول 15 و عرض 14…
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ مهر و نشان‌ مشاهده محصول
مُهر انگشتر قدیمی قاجاری s103 موجود
مُهر انگشتر قدیمی قاجاری وزن کل 3.9 گرم حکاکی سنتی دستی گود از چپ با خط نستعلیق به روی عقیق کهنه چهارگوشه مستطیل به طول 13.5 و عرض 12 میلیمتر…
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ مهر و نشان‌ مشاهده محصول
مُهر نقره قدیمی محمدخان s102 موجود
مُهر قدیمی نقره یک تکه به شکل بیضی وزن کل 5.4 گرم حکاکی سنتی دستی گود از چپ با خط نستعلیق متن محمدخان به تاریخ 1338 هجری قمری کادر مهر…
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ مهر و نشان‌ مشاهده محصول
مُهر قاجاری عقیق چهارگوشه s101 موجود
مُهر قاجاری عقیق چهارگوشه مربع با پایه (مُدبِر) نقره وزن کل 2.6 گرم حکاکی سنتی دستی گود از چپ با خط نستعلیق متن المهدی من هدیت به تاریخ 1287 هجری…
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ مهر و نشان‌ مشاهده محصول
مهر قدیمی خطی قاجاری f628 فروخته شده
مهر قدیمی خطی قاجاری وزن 5 گرم حکاکی دستی کمانچه به روی سنگ عقیق با خط نستعلیق گود به صورت چپ نویس نام "صادق" به صورت ظریف و زیبا در…
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ مهر و نشان‌ مشاهده محصول
مهر قدیمی عقیق خطی f627 فروخته شده
مهر قدیمی عقیق خطی وزن 4 گرم حکاکی دستی دوره قاجار با خط نستعلیق گود به صورت چپ نویس نام "محمد" با تذهیب زیبا و بدیع در سال 1317 هجری…
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ مهر و نشان‌ مشاهده محصول
انگشتر مهر عقیق قاجاری f547 موجود
انگشتر مهر عقیق قاجاری وزن 2.8 گرم حکاکی دستی گود از چپ به خط نستعلیق با متن الواثق حسن ابن احمد الحسینی تاریخ 1297 هجری قمری رکاب نقره دست ساز…
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ مهر و نشان‌ مشاهده محصول
مهر عقیق خطی قدیمی f508 فروخته شده
مهر عقیق خطی قدیمی حکاکی دستی خط طغرا به صورت چپ نویس دوره قاجار با حدیث شریف از حضرت رسول اکرم (ص) با متن حسین منی و انا من حسین…
مُهر قدیمی قاجاری عقیق f427 فروخته شده
مُهر قدیمی قاجاری عقیق حکاکی خط چپ نستعلیق با کمانچه دستی با تاریخ 1279 هجری قمری متن نگین : گل بوستان محمد حسین سنگ عقیق زرد یمنی اصل و طبیعی…
۰۹ فروردین ۱۳۹۹ مهر و نشان‌ مشاهده محصول
خاتم مهر عقیق یمنی ابوالقاسم 2344_1 فروخته شده
خاتم مهر عقیق یمنی مردانه وزن 20.7 گرم حکاکی به شیوه سنتی گود از چپ به راست با خط ثلث متن نام "العبد المذنب ابوالقاسم" انگشتر با رکاب نقره دست‌ساز سایز…
نگین جزع یمانی کهنه 2345 فروخته شده
نگین جزع یمانی خطی کهنه مهر قدیمی با حکاکی سنتی گود خط ثلث از چپ متن: الواثق بالله عبدالحسین ابن عبدالله طول نگین 25 عرض 13.5 ضخامت 4 میلیمتر در…
مهر عقیق کهنه خطی F111 فروخته شده
عقیق کهنه خطی جنس نگین عقیق یمنی سرخ میباشد متن " یا محمّد ادرکنی 1255 (هجری قمری) " با توجه به چپ نویس بودن حکاکی میتوان گفت که این نگین…
نگین فیروزه نیشابور خطی کهنه 2340 فروخته شده
نگین فیروزه نیشابور خطی کهنه مهر قدیمی با حکاکی سنتی گود خط قاجاری ثلث از چپ متن "یا امام رضا" به تاریخ 1269 هجری قمری سنگ فیروزه اصل طبیعی نیشابور به…
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ مهر و نشان‌ مشاهده محصول
انگشترهای فروش رفتهS RINGS
خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.