تسبیح شاه مقصود حصارک افغان 266 فروخته شده
تسبیح در نجف اصل 265 فروخته شده
تسبیح شاه مقصود قدیمی اصل 263 فروخته شده
تسبیح شاه مقصود کابلی لامه 262 فروخته شده
تسبیح شاه مقصود قندهار اصل 261 فروخته شده
تسبیح شاه مقصود قندهاری 260 فروخته شده
تسبیح شاه مقصود ظریف زغال دار 257 فروخته شده
تسبیح شاه مقصود سبز یشمی 255 فروخته شده
تسبیح شاه مقصود زرد انگوری اصل 249 فروخته شده
تسبیح شاه مقصود سفید آبی قدیمی 247 فروخته شده
تسبیح شاه مقصود زرد عسلی 235 فروخته شده
تسبیح شاه مقصود زرد انگوری 229 فروخته شده
تسبیح شاه مقصود سبز انگوری 227 فروخته شده
تسبیح شاه مقصود انگوری 222 فروخته شده
تسبیح شاه مقصود اصل 132 فروخته شده
موجود
101 تسبیح شاه مقصود افغان 101 دانه اعلاء رنگ دانه ها سبز طول شیخک تقریبا 2 سانتیمتر اندازه رشته تسبیح 45 سانتیمتر وزن 51 گرم قیمت 200.000 تومان فروش رفته
تسبیح شاه مقصود افغان فروخته شده
کد محصول : 127 تسبیح شاه مقصود قدیمی طول حلقه: 33 سانتیمتر متوسط قطر دانه ها: 4-6 میلیمتر 101 عددی قیمت 230.000 تومان فروش رفته
خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.