گردنبند حدید دعای هفت جلاله 8232 فروخته شده
گردنبند حدید دعای هفت جلاله وزن 25.1 گرم حکاکی دستی استاد حسین شمشادی به طول 35 و عرض 23 میلیمتر متن مرکز نگین " اَعُوذُ بِجلالِ الله (سطر اول)، اَعوذُ…
انگشتر حدید هفت جلاله 7002 فروخته شده
انگشتر مردانه حدید دعای هفت جلاله متن روی نگین : اَعوذُ بِجلال الله، اَعوذُ بکلمات الله، اَعوذُ بِرسول الله متن دور نگین : اَشهدُ اَن لا اله اِلا الله مُخلصا…
۱۳ فروردین ۱۳۹۶ انگشتری خطی مشاهده محصول
حدید صینی دعای هفت جلاله 8570 فروخته شده
انگشتر حدید صینی اصل با دعای هفت جلاله وزن 16.6 گرم رکاب نقره دست ساز مدل کمره سایز 62.5 ساخته استاد جمال شعبانی ، زنجان طول سنگ حدید 19.3 و…
نگین حدید صینی هفت جلاله 8522 فروخته شده
انگشتر حدید صینی هفت جلاله رکاب نقره مدل شیخ احمد دست ساز استاد داود کریمی ، زنجان متن روی نگین " اَعوذُ بِجلالِ اللهِ اَعوذُ بکلماتِ اللهِ اَعوذُ بِرسولِ الله " متن دور…
نگین انگشتر حدید هفت جلاله 2419 فروخته شده
انگشتر حدید هفت جلاله حکاکی دستی استاد محرمی ، زنجان رکاب شیخ احمد نقره دست ساز استاد پرویز قاسمی طول نگین 19 عرض نگین 14 میلیمتر سایز رکاب 63 وزن…
۱۹ فروردین ۱۳۹۴ انگشتری خطی مشاهده محصول
انگشتر حدید هفت جلاله جدی فروخته شده
انگشتر حدید هفت جلاله رکاب نقره فیلی استاد حاج حسین جدی مهر رکاب : تهران جدی متن روی نگین " اَعُوذُ بِجلالِ اللهِ ، اَعوذُ بِکلماتِ اللهِ ، اَعُوذُ بِرسولِ…
حدید صینی هفت جلاله 8414.1 فروخته شده
انگشتر حدید صینی هفت جلاله رکاب نقره دست ساز استاد افراشته ، قم متن روی نگین " سطر اول اَعُوذُ بِجَلالِ اللهِ - سطر دوم اَعُوذُ بِکَلِماتِ الله - سطر…
نگین انگشتر حدید هفت جلاله قلمزنی فروخته شده
انگشتر مردانه حدید هفت جلاله رکاب نقره فیلی قلمزنی شده دست ساز استاد هادی ابراهیمی ، قم حکاکی دستی استاد قاسمی کد محصول 2386 فروخته شده
انگشترهای فروش رفتهS RINGS
خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.