در این بخش از سایت شما با انگشترهایی مواجه خواهید بود که منحصر به فرد هستند به دلیل اینکه قابل تکرار نیستند.اکثر انگشترهای قدیمی و کهنه دارای نگین عقیق یمنی بوده و رکاب آنها دست ساز میباشد.گاهی از اوقات قدمت ساخت رکاب و حکاکی نگین همزمان است و گاهی نیز نگین قدیمی بوده و رکاب جدید و در عصر حاضر برای نگین دوباره سازی شده است.گروهی از نگینهای خطی کهنه مزین به آیات قرآن کریم و یا احادیث معروف است و بخش دیگر مهر نام میباشد که به صورت چپ حکاکی شده است.در نگینهایی که به عنوان مهر اسم به کار میرفته ، سجعهای زیبایی در معنای بندگی خداوند متعال نظیر عبده الراجی، عبد المذنب، المتوکل علی الله، الواثق بالله الغنی و عبارات زیبای هم ردیف دیده میشود.بهترین نگینهای خطی کهنه با حکاکی های زیبا از نظر بنده در انگشترهای استاد حاج حسین جدی یافت میشود ، جائیکه استاد جدی با وسواس و دقت نظر زیاد و همچنین سلیقه خوب اقدام به جمع آوری و ساخت انگشتر پرداخته است.برای بررسی علمی دقیق و به دست آوردن مستندات قابل اطمینان در خصوص نگینها و انگشترهای خطی قدیمی و حکاکان کهن ایران زمین ، مطالعه کتاب دانشنامه مهر و حکاکی در ایران تالیف استاد ارجمند آقای محمدجواد جدی به علاقمندان توصیه میشود.

 

(توجه : انگشترهای زیر فروش رفته و موجود نیست و صرفا جهت آشنایی علاقمندان انگشترها ارائه شده است)

انگشتر عقیق خطی قدیمی کد 2302انگشتر عقیق خطی قدیمی کد 2303انگشتر عقیق زرد خط کهنه کد 2306انگشتر شیر و خورشید قدیمی کد 2307انگشتر عقیق خط کهنه کد 2308انگشتر نقره قدیمی تیموری کد 2311انگشتر یشم خطی قدیمی کد 2312انگشتر عقیق خط پیازی قدیمی کد 2314انگشتری عقیق نباتی خط سوزنیانگشتر خطی قدیمی کد 2317انگشتری مردانه خط قدیمی سلمانانگشتری در نجف اصل قدیمی 2322انگشتر عقیق خط کهنه کد 2323انگشتر عقیق خط طاهر 2326انگشتر عقیق آبی خط قدیمی 2327انگشتر عقیق خطی قدیمی شماره 2329انگشتر عقیق خط کهنه شماره 2330انگشتر عقیق مهر قدیمی کد 2333انگشتر مردانه عقیق خطی قدیمی ۲۳۳۷انگشتر عقیق یمنی خط کهنه ۲۳۳۸فیروزه نیشابور خطی کهنه 2340انگشتر طلا خط کوپال 2341انگشتر خطی قدیمی علیزاده ۲۳۴۲انگشتر جزع خطی کوپال ۲۳۴۳انگشتر مردانه نقره عقیق قدیمی ۲۳۴۴جزع یمانی خطی کهنه 2345عقیق یمنی خطی قدیمی 2346انگشتر عقیق خط اصغر حیدری کد 2347انگشتر جزع خط کوپال قدیمی 2348انگشتر عقیق خطی قدیمی 2349عقیق یمنی قدیمی خطی تراشدار 2354انگشتر عقیق زرد ماشاءالله صغیر f145انگشتر خطی عقیق یمنی f143عقیق تراش ثبتی یمنی خطی 7015انگشتر خطی قدیمی حکاکی قاجاری کد f159حکاکی قاجاری خط طغرا 74انگشتر خط کوپال 114انگشتر خطی حکاکی دستی دوره قاجار f197حکاکی دستی با کمانچه استاد اصغر حیدری f266انگشتر عقیق خطی قدیمی f259انگشتر قدیمی عقیق خطی قاجار f155انگشتر مُهر قدیمی عقیق f269انگشتر عقیق یمن حکاکی قاجاری f268انگشتر خطی عقیق کبود یمنی 8351انگشتر نقره خط قدیمی f279بازوبند آنتیک عقیق یمنی 104عقیق خطی قدیمی کد 336انگشتر قدیمی خطی عقیق f177انگشتر قدیمی خطی حکاکی دستی کد f165انگشتر عقیق تراش قطعی یمنی خطی 72انگشتر قدیمی عقیق خطی 73انگشتر قدیمی عقیق سفید خطی 7053انگشتر قدیمی عقیق خطی 2318انگشتر مُهر قدیمی عقیق 8349

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.