انگشتر عقیق لامپی یمنی a426 فروخته شده
انگشتر عقیق لامپی یمنی بهسازی شده رکاب نقره دست ساز مردانه مدل فیلی سایز 62.5 - 63.5 ساخته آقای حسن رضایی تهران عمل قلم زنی از آقای علیرضا محمدی اصفهان…
انگشتر عقیق کلوخه افریقایی a424 فروخته شده
انگشتر عقیق کلوخه افریقایی رکاب نقره دست ساز مردانه مدل فیلی ساده با گوارسه کوبی دقیق سایز 62.5 - 63 ساخته استاد بهنام صفری زنجان سنگ نگین عقیق طبیعی تراش…
انگشتر عقیق یمنی a423 فروخته شده
انگشتر قدیمی عقیق یمن a421 فروخته شده
انگشتر عقیق زرد مردانه a415 فروخته شده
انگشتر قدیمی عقیق شجر a412 فروخته شده
انگشتر قدیمی عقیق شجر وزن 4.3 گرم سنگ عقیق شجر یمنی اصل و طبیعی با تراش دستی قدیم به طول 11 و عرض 9 میلیمتر رکاب ظریف نقره دست ساز…
انگشتر عقیق آلبالویی تیره یمن f437 فروخته شده
انگشتر عقیق آلبالویی تیره یمن رکاب مردانه نقره دست ساز مدل ریز دندانه سوزنی (ریزدیش) سایز 58.5 - 59.5 ساخته استاد علی فرشی تبریز سنگ عقیق اصل و طبیعی یمنی…
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ انگشتر عقیق مشاهده محصول
انگشتر عقیق تراش ثبتی قدیمی f435 فروخته شده
انگشتر عقیق تراش ثبتی قدیمی رکاب نقره دست ساز مردانه مدل فیلی قلم زنی دستی با گوارسه کوبی سوزنی سایز 62.5 - 63.5 عیار 84 نقره سازی قدیم سنگ نگین…
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ انگشتر عقیق مشاهده محصول
انگشتر عقیق یمن مردانه f432 فروخته شده
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ انگشتر عقیق مشاهده محصول
انگشتر فدیوم عقیق زرد مردانه a403 فروخته شده
انگشتر فدیوم عقیق زرد مردانه وزن 28.4 گرم رکاب دست ساز مدل فیلی هشت گوشه (هشت بَر) سایز 60.5 - 61.5 ساخته استاد شهرام خادمی تهران سنگ نگین عقیق زرد…
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ انگشتر عقیق مشاهده محصول
انگشتر عقیق مردانه دست ساز f431 فروخته شده
۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ انگشتر عقیق مشاهده محصول
انگشتر عقیق زرد دست ساز a241 فروخته شده
انگشتر عقیق زرد دست ساز وزن 11.6 گرم رکاب ریز دندانه (ریز دیش) نقره سایز 58 - 59 ساخته شده با مُهر سیم آرا زنجان ، آقای بهمن اسکندری سنگ…
۲۸ فروردین ۱۳۹۹ انگشتر عقیق مشاهده محصول
انگشتر عقیق تراش ثبتی یمنی a378 فروخته شده
انگشتر عقیق تراش ثبتی وزن 4.1 گرم رکاب نقره کهنه و مستعمل سایز 56 - 57 نیمه دست ساز فاقد مهر سازنده سنگ نگین عقیق اصل و کهنه یمنی تراشدار…
۲۱ فروردین ۱۳۹۹ انگشتر عقیق مشاهده محصول
انگشتر عقیق یمنی a377 موجود
۱۶ فروردین ۱۳۹۹ انگشتر عقیق مشاهده محصول
انگشتر عقیق چرب یمنی a374 فروخته شده
انگشتر عقیق تراش قطعی یمن f416 فروخته شده
انگشتر عقیق شجر مردانه 210 فروخته شده
انگشتر عقیق شجر مردانه وزن 32.2 گرم رکاب نقره دست ساز مدل چهار اشک با شبکه هلالی سایز 62.5 - 63.5 ساخته استاد عادل جاوید سنگ نگین عقیق شجر اصل…
انگشتر شرف شمس بیگلو f407 فروخته شده
انگشتر شرف شمس رکاب نقره دست ساز مدل حلقه ای مردانه شبکه با تاج صدفی سایز 59.5 - 60.5 ساخته استاد غلامرضا بیگلو ، زنجان سنگ عقیق اصل و طبیعی…
انگشتر ارزان قیمت نقره مردانه عقیق a355 فروخته شده
انگشتر ارزان قیمت نقره مردانه وزن 7.4 گرم رکاب دست ساز مدل بندی ساده طرح صفوی با پشت باز سایز 60.5 - 61.5 ساخته آقای حیدری ، تهران سنگ نگین…
انگشتر نقره یشم یمنی a353 فروخته شده
انگشتر قدیمی مردانه عقیق یمن f393 فروخته شده
انگشتر فدیوم انوار عقیق یمنی f390 فروخته شده
انگشتر فدیوم انوار وزن 16.1 گرم رکاب دست ساز مدل برگی گوارسه طلا با چنگ سوزنی ظریف سایز 62 - 62.5 ساخته استاد مهدی انوار ، تهران سنگ نگین عقیق…
انگشتر مردانه ارزان قیمت عقیق یمنی a142 فروخته شده
انگشتر مردانه ارزان قیمت عقیق یمنی رکاب نقره دست ساز با عمل قلم زنی استاد حمیدرضا جنگی ، مشهد سنگ نگین عقیق یمن اصل به طول 11.5 و عرض 8.7…
انگشتر استاد محمد غفاری تبریزی f389 فروخته شده
انگشترهای فروش رفتهS RINGS
خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.