انگشتر عقیق تراشدار یمنی f484 فروخته شده
انگشتر عقیق تراشدار یمنی رکاب نقره دست ساز مردانه مدل فیلی سایز 58.5 - 59.5 با قلم زنی آقای علیرضا محمدی اصفهان سنگ عقیق یمن تراش قطعی اصل زیر و…
انگشتر مردانه عقیق یمنی a456 فروخته شده
انگشتر مردانه عقیق شجر 214 فروخته شده
انگشتر مردانه عقیق شجر وزن 11.4 گرم سنگ نگین عقیق منظره طبیعی اصل تراش بادامی به طول 17 و عرض 11.2 میلیمتر رکاب نقره دست ساز سایز 65 - 66…
انگشتر عقیق سوسنی تیره یمن f477 فروخته شده
انگشتر عقیق شجر طبیعی 216 فروخته شده
انگشتر عقیق شجر طبیعی وزن 27.3 گرم رکاب دست ساز نقره مردانه سایز 63.5 - 64.5 مدل گلدانی با شیار راست خط ابزار شده مهر انگشترسازی استاد جعفری سنگ نگین…
انگشتر عقيق شجر 207 فروخته شده
انگشتر عقيق شجر وزن 13.2 گرم رکاب نقره دست ساز مردانه مدل چهار چنگ سایز 63 - 64 ساخته انگشترسازی صدف زنجان ، استاد حسین جعفری سنگ نگین عقیق شجر…
انگشتر مردانه عقیق شجر 175 فروخته شده
انگشتر مردانه عقیق شجر وزن 22.5 گرم رکاب نقره دست ساز با شبکه اره کاری سرتاسری سایز 67.5 - 68.5 ساخته انگشترسازی سید سنگ نگین عقیق اصل و طبیعی شجر…
انگشتر عقیق یاسی یمن a331 فروخته شده
انگشتر عقیق زعفرانی یمانی f470 فروخته شده
انگشتر عقیق آلبالویی یمنی f468 فروخته شده
انگشتر عقیق یاقوتی یمنی a211 فروخته شده
انگشتر عقیق زرد تراش قطعی یمن f464 فروخته شده
انگشتر قانداش یشم یمن a235 فروخته شده
انگشتر مردانه عقیق a146 فروخته شده
انگشتر عقیق نباتی یمنی a410 فروخته شده
انگشتر عقیق شجر یمن 215 فروخته شده
انگشتر عقیق شجر یمن وزن 6.7 گرم رکاب نقره دست ساز مردانه مدل بندی ساده سایز 62.5 - 63 ساخته استاد جمال مقدمی سنگ نگین عقیق اصل طبیعی یمنی کهنه…
انگشتر مردانه عقیق زرد f440 فروخته شده
انگشتر بزرگ مردانه شجر 209 فروخته شده
انگشتر بزرگ مردانه شجر وزن 49.5 گرم رکاب نقره دست ساز مدل سلطنتی تمام گوارسه با ابعاد دُرشت سایز 64 - 65 بدون مهر انگشترسازی سنگ نگین عقیق شجر قواره…
انگشتر مردانه قدیمی عقیق یمنی a155 فروخته شده
انگشتر مردانه قدیمی عقیق رکاب نقره دست ساز با گوارسه کوبی سوزنی سایز 62.5 - 63.5 قلمزنی زنده و زیبا قدمت ساخت در حدود هفتاد سال سنگ نگین عقیق اصل…
انگشتر عقیق رگه دار یمن قلم زنی a441 فروخته شده
انگشتر عقیق رگه دار یمن رکاب نقره دست ساز مردانه قدیمی فیلی سایز 62.5 - 63.5 با قلم زنی کامل عمل آقای علیرضا محمدی اصفهان سنگ نگین عقیق کهنه طبیعی…
انگشتر فدیوم مردانه عقیق a435 فروخته شده
انگشتر فدیوم مردانه عقیق وزن 30.6 گرم سنگ نگین عقیق طبیعی رنگ شده با طبع سرخ لامپی تیغ آب و قواره درشت به طول 27 و عرض 17 میلیمتر رکاب…
انگشتر عقیق زرد باباقوری a432 فروخته شده
نگین عقیق طبیعی شجر 213 فروخته شده
نگین عقیق طبیعی شجر سنگ طبیعی بدون اصلاح و فرآوری با تراش بیضی ابعاد به طول 18.7 ، عرض 14 و ضخامت 5.5 میلیمتر فروش رفته
انگشتر عقیق یمن طوقدار a427 فروخته شده
انگشترهای فروش رفتهS RINGS
خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.