انگشتر مردانه عقیق تراش قطعی یمن f614 موجود
انگشتر مردانه عقیق تراش قطعی یمن وزن 16 گرم رکاب نقره دست ساز 62.5 - 63.5 ساخته استاد احمد عزتی با مُهر ری احمد بروی بازوی رکاب و عمر ساخت…
انگشتر قدیمی عقیق شجر یمانی a134 موجود
انگشتر قدیمی عقیق شجر سنگ نگین عقیق یمانی کهنه اصل طبیعی تراش بیضی به طول 13.6 و عرض 10 میلیمتر رکاب نقره دست‌ساز مردانه سایز 64.5 - 65.5 مدل فیلی…
انگشتر قدیمی عقیق آلبالویی یمن a131 فروخته شده
انگشتر قدیمی عقیق آلبالویی وزن 8.6 گرم سنگ نگین عقیق یمن اصل طبیعی کهنه با تراش قبه‌ای به قطر 9 میلیمتر رکاب نقره دست ساز مردانه سایز 63 - 64…
انگشتر مردانه یشم یمنی a126 فروخته شده
انگشتر مردانه یشم یمنی وزن 21.9 گرم رکاب نقره دست‌ساز فیلی با ابزار جناغی کج راه سایز 60.5 - 61.5 ساخته استاد عرفان شمس قم سنگ نگین یشم یمن اصل…
انگشتر نقره عقیق شجر 227 فروخته شده
انگشتر نقره عقیق شجر وزن 20.4 گرم سنگ نگین عقیق منظره دو طرفه شجر با تراش دامله به طول 21 و عرض 9.5 میلیمتر رکاب دست ساز مردانه سایز 60.5…
انگشتر عقیق سرخ تیره یمنی a109 موجود
انگشتر عقیق سرخ تیره یمنی وزن 11.3 گرم رکاب نقره دست ساز سایز 58.5 - 59 مدل دو قاب قدیمی سنگ نگین عقیق کهنه یمن طبیعی اصل رگه دار با…
۱۲ فروردین ۱۴۰۲ انگشتر عقیق مشاهده محصول
انگشتر قدیمی مردانه عقیق افریقایی f615 موجود
انگشتر قدیمی مردانه عقیق وزن 19.5 گرم سنگ نگین عقیق کلوخه طبیعی اصل افریقایی با طبع چرب تراش کله اسبی درشت به طول 26 و عرض 17 میلیمتر رکاب نقره…
۱۰ فروردین ۱۴۰۲ انگشتر عقیق مشاهده محصول
انگشتر عقیق یمنی لامپی a107 فروخته شده
انگشتر عقیق یمنی وزن 16.2 گرم سنگ عقیق طبیعی یمن طبع لامپی بهسازی شده با تراش قُبه ای به قطر 12 میلیمتر نگین پس از استحصال از انگشتر قدیمی جهت…
۰۷ فروردین ۱۴۰۲ انگشتر عقیق مشاهده محصول
انگشتر مردانه عقیق یمنی a106 فروخته شده
انگشتر مردانه عقیق یمنی وزن 17.2 گرم رکاب نقره دست ساز شبکه عقربی سایز 63 - 63.5 با قدمت ساخت بالای 15 سال که گویا تغییر سایز داده شده و…
۰۶ فروردین ۱۴۰۲ انگشتر عقیق مشاهده محصول
انگشتر نقره عقیق یمنی a104 موجود
انگشتر نقره عقیق یمنی وزن 11.7 گرم رکاب مردانه دست ساز شیاری ایستاده پشت بسته سایز 63 - 63.5 با عمر ساخت در حدود 15 سال سنگ نگین عقیق اصل…
انگشتر عقیق شجر یمنی f604 فروخته شده
انگشتر عقیق شجر یمنی وزن 26.7 گرم رکاب مردانه دست ساز فدیوم فیلی با ابزار حصیری سایز 62.5 - 63 ساخته انگشترسازی استاد رسول محمدی تهران سنگ نگین عقیق طبیعی…
انگشتر عقیق سرخ یمن a102 فروخته شده
انگشتر عقیق سرخ یمن وزن 23 گرم رکاب فیلی با ابزار خورشیدی نقره دست ساز مردانه سایز 62.5 - 63 ساخته انگشترسازی استاد سید تهران سنگ نگین عقیق کهنه اصل…
انگشتر قلمزنی عقیق یمنی f601 فروخته شده
انگشتر قلمزنی عقیق یمنی وزن 17.8 گرم رکاب نقره مردانه دست ساز سایز 62 - 63 با قلمزنی چهل گل ساخته انگشترسازی استاد عادل شیخی اردبیل سنگ نگین عقیق یمن…
انگشتر قدیمی عقیق آفریقایی a101 فروخته شده
انگشتر قدیمی عقیق آفریقایی با وزن 7.9 گرم رکاب نقره دست ساز مردانه سایز 60 - 61 مدل عرب با ابزار گوارسه کوبی سوزنی مورب سنگ نگین عقیق اصل طبیعی…
انگشتر قدیمی عقیق یمنی a541 فروخته شده
انگشتر قدیمی عقیق یمنی وزن 9.7 گرم رکاب مردانه نقره دست ساز مستعمل سایز 64.5 - 65.5 مدل گلدانی با شیار جناغی راست خط سنگ نگین عقیق کهنه اصل طبیعی…
انگشتر مردانه عقیق یمنی f558 فروخته شده
انگشتر مردانه عقیق یمنی وزن 18.7 گرم رکاب نقره دست ساز سایز 62.5 - 63.5 مدل فیلی با ابزار زرهی سنگ قواره دار کهنه عقیق طبیعی اصل یمن به طول…
انگشتر قدیمی عقیق یمنی a540 فروخته شده
انگشتر قدیمی عقیق یمنی وزن 12.5 گرم رکاب نقره دست ساز مردانه سایز 62 - 62.5 مدل دوره تاپان (دور گوارسه مورب) سنگ نگین عقیق طبیعی اصل یمن به طول…
انگشتر قدیمی عقیق تراش قطعی f548 فروخته شده
انگشتر قدیمی عقیق تراش قطعی وزن 9.3 گرم رکاب نقره دست ساز مردانه سایز 57 - 58 مدل عرب با قلم زنی ظریف دستی سنگ عقیق کهنه اصل طبیعی یمن…
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ انگشتر عقیق مشاهده محصول
انگشتر عقیق تراش قطعی یمنی f545 فروخته شده
انگشتر عقیق تراش قطعی یمنی وزن 9.1 گرم رکاب نقره دست ساز مردانه سایز 62 - 62.5 مدل چهار چنگ قدیمی ساخته شده در مکتب هنر انگشترسازی تبریز سنگ نگین…
۳۱ فروردین ۱۴۰۱ انگشتر عقیق مشاهده محصول
انگشتر عقیق تراش قطعی یمن f544 فروخته شده
انگشتر عقیق تراش قطعی یمن وزن 22.8 گرم رکاب نقره مردانه دست ساز مدل فیلی هشت گوشه سایز 62.5 - 63.5 ساخته استاد بهنام صفری زنجان سنگ نگین عقیق کهنه…
۳۰ فروردین ۱۴۰۱ انگشتر عقیق مشاهده محصول
انگشتر قدیمی عقیق یمن f563 فروخته شده
انگشتر قدیمی عقیق یمن با وزن 20.5 گرم سنگ نگین عقیق رگه دار و مصور کهنه اصل طبیعی یمنی درشت به طول 29.5 و عرض 20.6 میلیمتر رکاب نقره مردانه…
۱۳ فروردین ۱۴۰۱ انگشتر عقیق مشاهده محصول
انگشتر نقره عقیق یمن a525 فروخته شده
انگشتر نقره عقیق یمن وزن 12 گرم رکاب مردانه دست ساز سایز 61.5 - 62 مدل فیلی ابزار شده با قدمت ساخت در حدود چهل سال سنگ نگین عقیق طبیعی…
۰۶ فروردین ۱۴۰۱ انگشتر عقیق مشاهده محصول
انگشتر مردانه قلمزنی عقیق یمن f540 فروخته شده
انگشتر مردانه قلمزنی عقیق یمن وزن 21.5 گرم رکاب نقره دست ساز سایز 63 - 63.5 با عمل قلم زنی دستی نقش کشکول و تبرزین و صحنه شکار به صورت…
انگشتر عقیق یمنی قدیمی a520 فروخته شده
انگشتر عقیق یمنی قدیمی وزن 15.7 گرم رکاب مردانه نقره دست ساز کهنه سایز 58 - 59 مدل فیلی با ابزار شیاری راست خط (قبلا سایز رکاب 63 بوده است)…
انگشترهای فروش رفتهS RINGS
خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.